Platformę BE.NAVIGATOR napędza
We have to do it better!


Społecznie odpowiedzialny biznes potrzebuje szerokiej perspektywy,
otwarcia na różnorodne środowiska oraz analitycznego wglądu 
w tworzące naszą rzeczywistość procesy.

To właśnie dlatego tworzymy BE.NAVIGATOR!

Dobrej lektury!


życzy Grupa ENERIS

Grupa ENERIS

Koalicja 5 Frakcji - wywiad

Koalicja 5 frakcji to międzysektorowa inicjatywa kilkunastu firm i instytucji dostrzegających ogromną lukę w zakresie edukacji i narzędzi realizacji celów środowiskowych w Polsce. To pierwszy w...

CZYTAJ
Marcin Tischner

ZERO WASTE (CZ. I): NA CZYM POLEGA ZERO WASTE?

W 2014 r. roku przeciętny Polak wytworzył 272 kg odpadów (źródło: Eurostat). W 2016 r. było już to 303 kg na osobę (źródło GUS)....

CZYTAJ
RÓŻNOROD​NOŚĆ
Jadwiga Jadziewicz

DENTSU

Wsparcie rodziców - jedna z pięciu praktyk, które zostały wyróżnione podczas Kongresu Różnorodności...

ZOBACZ
RÓŻNOROD​NOŚĆ
Roche Polska

Roche Polska - Laureat Przeglądu Praktycy o Różnorodności 2017

Obecność kobiet w IT - jedna z pięciu praktyk, które zostały zaprezentowane podczas Kongresu Różnorodności...

ZOBACZ
STRAŻNICY PLANETY
Grupa ENERIS

Gospodarka o obiegu zamkniętym – czyli właściwie co?

Unia Europejska chce wspierać trwały i zrównoważony (sustainable) wzrost gospodarczy i dlatego w grudniu 2015 roku przyjęła pakiet na temat circular economy - Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Podstawą...

ZOBACZ
RÓŻNOROD​NOŚĆ
Kongres Różnorodności

Różnorodność jak kromka chleba

Kluczowe wydaje się dostrzeżenie grup pracowników, których potencjał, o którym mówiliśmy wcześniej, jest nie do końca wykorzystywany. Zapraszamy do lektury wywiadu z Dorotą Strosznajder z firmy...

ZOBACZ
We are BETTER.

Let us set your goals.

There is rum recumquam,
cum quoditium rent aut
praesto tecturi bustotat.
Con nis vel esequate
voluptaquo et quodicte
cepedipsa asit apit, solum.
Volut occusa voluptat fugit
atur soloriore ditaquis
doles nonsequi reic
tempores eumquos.

CASE STUDY

Please meet the team.

Now are rum recumquam,
cum quoditium rent aut
praesto tecturi bustotat.
Con nis vel esequate
voluptaquo et quodicte
cepedipsa asit apit, solum.
Volut occusa voluptat fugit
atur soloriore ditaquis
doles nonsequi reic
tempores eumquos.

GET IN TOUCH

We create better value.

How can rum recumquam,
cum quoditium rent aut
praesto tecturi bustotat.
Con nis vel esequate
voluptaquo et quodicte
cepedipsa asit apit, solum.
Volut occusa voluptat fugit
atur soloriore ditaquis
doles nonsequi reic
tempores eumquos.

HOW?