Dobrej lektury!


życzy Grupa ENERIS

RÓŻNOROD​NOŚĆ
Jadwiga Jadziewicz

DENTSU

Wsparcie rodziców - jedna z pięciu praktyk, które zostały wyróżnione podczas Kongresu Różnorodności...

ZOBACZ
RÓŻNOROD​NOŚĆ
Roche Polska

Roche Polska - Laureat Przeglądu Praktycy o Różnorodności 2017

Obecność kobiet w IT - jedna z pięciu praktyk, które zostały zaprezentowane podczas Kongresu Różnorodności...

ZOBACZ
RÓŻNOROD​NOŚĆ
Kongres Różnorodności

Różnorodność jak kromka chleba

Kluczowe wydaje się dostrzeżenie grup pracowników, których potencjał, o którym mówiliśmy wcześniej, jest nie do końca wykorzystywany. Zapraszamy do lektury wywiadu z Dorotą Strosznajder z firmy...

ZOBACZ
RÓŻNOROD​NOŚĆ
Kongres Różnorodności

Proces tworzenia i monitorowania polityki różnorodności w organizacji

Z Karoliną Szmidt, Dyrektorką HR Henkel Polska rozmawialiśmy o wyzwaniach związanych z wdrażaniem polityk różnorodności....

ZOBACZ
RÓŻNOROD​NOŚĆ
Kongres Różnorodności

Jak budować przestrzeń do umacniania postaw przywódczych?

Rozmowa o programie „iLead” i wyzwaniach liderów w organizacjach z Dorotą Strosznajder, Dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej oraz Pełnomocnik ds. odpowiedzialności społecznej Henkel Pol...

ZOBACZ
RÓŻNOROD​NOŚĆ
Anna Hincz

We Can Do It. O kobietach, równouprawnieniu, szacunku i biznesie.

Międzynarodowemu Dniu Kobiet zawsze towarzyszy w mediach gorąca debata na temat równych szans i roli kobiet w życiu gospodarczym i społecznym. W BE. NAVIGATORZE nie będzie inaczej. Wszystkim kobietom...

ZOBACZ
RÓŻNOROD​NOŚĆ
Kongres Różnorodności

Różnorodność to cenny kapitał firmy

​Markus Raunig swoim wystąpieniem pod tytułem „Diversity — a key success factor for business?” otwierał III Kongres Różnorodności „Nowa perspektywa przywództwa”. Rozmowa o potrzebie...

ZOBACZ
RÓŻNOROD​NOŚĆ
Anna Hincz

Oda do R.

​R. się opłaca. Wiedzą o tym firmy, które zatrudniają osoby niepełnosprawne. Wiedzą organizacje, które pilnują, aby kobiety miały zapewnione taką samą ścieżkę kariery, jak mężczyźni,...

ZOBACZ
RÓŻNOROD​NOŚĆ
Kongres Różnorodności

Odkryć źródło w różnorodności

Budownictwo dostępne - praktyka zaprezentowana w ramach przeglądu Praktycy o Różnorodności...

ZOBACZ
RÓŻNOROD​NOŚĆ
Kongres Różnorodności

Skąd właściwie ta spółdzielnia?

Pojąć Głębię - praktyka zaprezentowana w ramach przeglądu Praktycy o Różnorodności...

ZOBACZ
RÓŻNOROD​NOŚĆ
Kongres Różnorodności

Zdrowie na TAK

Zdrowie na TAK - praktyka zaprezentowana w ramach przeglądu Praktycy o Różnorodności...

ZOBACZ
RÓŻNOROD​NOŚĆ
Kongres Różnorodności

Win with Capgemini

Win With Capgemini - jedna z 6 praktyk, które zostały zaprezentowe podczas III Kongresu Różnorodności....

ZOBACZ
RÓŻNOROD​NOŚĆ
Paweł Oksanowicz

Zarządca folwarku czy autentyczny lider?

III Kongres Różnorodności wpisał się po raz kolejny do debaty publicznej dotyczącej zarządzania organizacjami. W tym roku skupiliśmy się na jakości przywództwa w Polsce, w odniesieniu do zarządzania...

ZOBACZ
RÓŻNOROD​NOŚĆ
Justyna Bakalarska

Wychowanie do różnorodności

Polska jest jednym z krajów o najniższych wskaźnikach poziomu empatii, tolerancji i zaufania w Europie. Trudno znaleźć jednoznaczny powód takiego stanu rzeczy. Niektórzy wskażą homogeniczność...

ZOBACZ
RÓŻNOROD​NOŚĆ
Michał Bielecki

Kobiety STEM - cicha rewolucja? - cz. 2

W ostatnich latach coraz częściej pojawiają się inicjatywy mające na celu zwrócenie uwagi na problem niskiej reprezentacji kobiet w świecie nauk STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)....

ZOBACZ
RÓŻNOROD​NOŚĆ
Michał Bielecki

Kobiety STEM - cicha rewolucja? - cz. 1

Kwestię obecności kobiet w nauce można bardzo łatwo i szybko strywializować. Od wygłoszenia truizmu – samego w sobie niepoprawnego politycznie, że kobiety nie ustępują nawet na krok mężczyznom...

ZOBACZ
RÓŻNOROD​NOŚĆ
Dorota Czerwińska

Życzmy sobie mądrych szefów

Liderzy przez mądre przywództwo mogą wpływać na upowszechnianie właściwych postaw i zachowań w zarządzaniu różnorodnością...

ZOBACZ
RÓŻNOROD​NOŚĆ
Dorota Czerwińska

Y-greki w pracy i... o pracy

Osoby w wieku 20-35 lat, zwane pokoleniem Y, to dziś prawie 40 proc. osób w wieku produkcyjnym. Są bardzo ważną siłą w biznesie, a właściwe nimi zarządzanie wpływa pozytywnie na rozwój fir...

ZOBACZ
RÓŻNOROD​NOŚĆ
Dorota Czerwińska

Szanujmy to, że jesteśmy różni

Różnorodności nie da się zdefiniować. Ona po prostu jest, tylko trzeba ją szanować i umieć nią zarządzać — przyznali uczestnicy debaty II Kongresu Różnorodności Diversity 2.0 — w stronę...

ZOBACZ
RÓŻNOROD​NOŚĆ
Dorota Czerwińska

Otwarci na różnorodność

Henkel stawia na przemyślaną politykę personalną, tworzenie kultury zarządzania przez wartości, której efektem jest szacunek do różnorodności....

ZOBACZ
RÓŻNOROD​NOŚĆ
Dorota Czerwińska

W stronę wartości

Uprzedzenia i stereotypy wciąż powstrzymują przedsiębiorców przed wykorzystaniem potencjału wszystkich pracowników. Jak zatem tworzyć harmonijne środowisko pracy sprzyjające różnorodności...

ZOBACZ