Dobrej lektury!


życzy Grupa ENERIS

KAPITAŁ SPOŁECZNY
Kamila Kępczyńska

Jak angażować pracowników w CSR

Lista zasad dotyczących wdrażania najważniejszych praktyk CSR/zrównoważonego rozwoju w firmie, opracowana na podstawie wywiadów z 17 liderami reprezentującymi 12 firm biorących udział w rankingu...

ZOBACZ
KAPITAŁ SPOŁECZNY
Kamila Kępczyńska

By nie uleciało z nas powietrze…

Młody, wykształcony człowiek, który rozpoczyna kolejny etap swojej kariery, jest podobny do balonika, napełnionego powietrzem i gotowego szybko wzbić się ku niebu, aby jak najprędzej zrealizować...

ZOBACZ