Dobrej lektury!


życzy Grupa ENERIS

INKLUZYWNA GOSPODARKA
Jacqueline Kacprzak

Biznes inkluzywny to biznes odpowiedzialny

Chciałabym zwrócić uwagę na równoległe funkcjonowanie pojęć odnoszących się do prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny, które wskazywać mogą drogę do rozwoju inkluzywnej gospodarki....

ZOBACZ