Dobrej lektury!


życzy Grupa ENERIS

RÓŻNOROD​NOŚĆ
Dorota Czerwińska

Życzmy sobie mądrych szefów

Liderzy przez mądre przywództwo mogą wpływać na upowszechnianie właściwych postaw i zachowań w zarządzaniu różnorodnością...

ZOBACZ
RÓŻNOROD​NOŚĆ
Dorota Czerwińska

Y-greki w pracy i... o pracy

Osoby w wieku 20-35 lat, zwane pokoleniem Y, to dziś prawie 40 proc. osób w wieku produkcyjnym. Są bardzo ważną siłą w biznesie, a właściwe nimi zarządzanie wpływa pozytywnie na rozwój fir...

ZOBACZ
RÓŻNOROD​NOŚĆ
Dorota Czerwińska

Szanujmy to, że jesteśmy różni

Różnorodności nie da się zdefiniować. Ona po prostu jest, tylko trzeba ją szanować i umieć nią zarządzać — przyznali uczestnicy debaty II Kongresu Różnorodności Diversity 2.0 — w stronę...

ZOBACZ
RÓŻNOROD​NOŚĆ
Dorota Czerwińska

Otwarci na różnorodność

Henkel stawia na przemyślaną politykę personalną, tworzenie kultury zarządzania przez wartości, której efektem jest szacunek do różnorodności....

ZOBACZ
RÓŻNOROD​NOŚĆ
Dorota Czerwińska

W stronę wartości

Uprzedzenia i stereotypy wciąż powstrzymują przedsiębiorców przed wykorzystaniem potencjału wszystkich pracowników. Jak zatem tworzyć harmonijne środowisko pracy sprzyjające różnorodności...

ZOBACZ