Dobrej lektury!


życzy Grupa ENERIS

SOCIAL DESIGN
prof. Anna Olejniczuk-Merta

Wdrażanie innowacji społecznych w Polsce

Świat znajduje się w punkcie rozwoju, gdzie wyłączna dbałość o wzrost gospodarczy i jego ilościowe aspekty wyrażane wzrostem PKB już nie wystarczają. Istnieje wyraźna potrzeba jakościowego...

ZOBACZ