Dobrej lektury!


życzy Grupa ENERIS

INKLUZYWNA GOSPODARKA
Magdalena Mitraszewska

Początki CSR-u w firmie, czyli oswajanie z wodą

Najważniejszy jest pierwszy krok, zaangażowanie się firmy w coś więcej niż osiąganie krótkofalowego zysku i pokazanie, że CSR to inwestycja, a nie koszt....

ZOBACZ
OTWARTE MIASTA I WSIE
Magdalena Mitraszewska

Duży może więcej?

Czy w cieniu głośnych projektów CSR wielkich przedsiębiorstw jest miejsce na sektor MSP? Czy lokalne zaangażowanie ma sens i może przynieść firmie realne korzyści? Po co w ogóle się w to ba...

ZOBACZ