Dobrej lektury!


życzy Grupa ENERIS

RÓŻNOROD​NOŚĆ
Kongres Różnorodności

Różnorodność jak kromka chleba

Kluczowe wydaje się dostrzeżenie grup pracowników, których potencjał, o którym mówiliśmy wcześniej, jest nie do końca wykorzystywany. Zapraszamy do lektury wywiadu z Dorotą Strosznajder z firmy...

ZOBACZ
RÓŻNOROD​NOŚĆ
Kongres Różnorodności

Proces tworzenia i monitorowania polityki różnorodności w organizacji

Z Karoliną Szmidt, Dyrektorką HR Henkel Polska rozmawialiśmy o wyzwaniach związanych z wdrażaniem polityk różnorodności....

ZOBACZ
RÓŻNOROD​NOŚĆ
Kongres Różnorodności

Jak budować przestrzeń do umacniania postaw przywódczych?

Rozmowa o programie „iLead” i wyzwaniach liderów w organizacjach z Dorotą Strosznajder, Dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej oraz Pełnomocnik ds. odpowiedzialności społecznej Henkel Pol...

ZOBACZ
RÓŻNOROD​NOŚĆ
Kongres Różnorodności

Różnorodność to cenny kapitał firmy

​Markus Raunig swoim wystąpieniem pod tytułem „Diversity — a key success factor for business?” otwierał III Kongres Różnorodności „Nowa perspektywa przywództwa”. Rozmowa o potrzebie...

ZOBACZ
RÓŻNOROD​NOŚĆ
Kongres Różnorodności

Odkryć źródło w różnorodności

Budownictwo dostępne - praktyka zaprezentowana w ramach przeglądu Praktycy o Różnorodności...

ZOBACZ
RÓŻNOROD​NOŚĆ
Kongres Różnorodności

Skąd właściwie ta spółdzielnia?

Pojąć Głębię - praktyka zaprezentowana w ramach przeglądu Praktycy o Różnorodności...

ZOBACZ
RÓŻNOROD​NOŚĆ
Kongres Różnorodności

Zdrowie na TAK

Zdrowie na TAK - praktyka zaprezentowana w ramach przeglądu Praktycy o Różnorodności...

ZOBACZ
RÓŻNOROD​NOŚĆ
Kongres Różnorodności

Win with Capgemini

Win With Capgemini - jedna z 6 praktyk, które zostały zaprezentowe podczas III Kongresu Różnorodności....

ZOBACZ