Dobrej lektury!


życzy Grupa ENERIS

EDUKACJA
prof. Krystyna Szafraniec

Potencjał gospodarczy edukacji

Jeśli przyjąć, że gospodarka oparta na wiedzy i rozwój kapitału intelektualnego jest jednym z podstawowych wyzwań, to tempo i trwałość procesu konwergencji Polski z najbardziej rozwiniętymi...

ZOBACZ