Dobrej lektury!


życzy Grupa ENERIS

OTWARTE MIASTA I WSIE
Justyna Bakalarska

Miasta przyszłości tworzą współcześni

W Polsce, ze względów historycznych, przez lata funkcjonowało przekonanie, że to co znajduje się za naszym ogrodzeniem nie należy do nas, że jak coś się popsuło państwo powinno się tym zająć...

ZOBACZ
KAPITAŁ SPOŁECZNY
Justyna Bakalarska

Pokaż mi dowód na to, że warto prowadzić wartościowy biznes

Na Forum Ekonomicznym w Davos zaprezentował raport „2030 Purpose: Good business and better future. Connecting sustainable development with enduring commercial success.” Wyniki napawają optymizme...

ZOBACZ
KAPITAŁ SPOŁECZNY
Justyna Bakalarska

Nie zjadajmy własnego ogona

Wartościowych inicjatyw, które nawołują do zmiany oblicza współczesnego biznesu na bardziej ludzkie, odpowiedzialne, etyczne czy ekologiczne jest coraz więcej. Konferencje, organizacje, stowarzyszenia,...

ZOBACZ
KAPITAŁ SPOŁECZNY
Justyna Bakalarska

Nigdy więcej sceptycyzmu!

Przekonując do marketingu wartości, do prowadzenia etycznego biznesu, do tego, że partycypacja, podmiotowość człowieka i odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw jest możliwa wciąż spotykam...

ZOBACZ
RÓŻNOROD​NOŚĆ
Justyna Bakalarska

Wychowanie do różnorodności

Polska jest jednym z krajów o najniższych wskaźnikach poziomu empatii, tolerancji i zaufania w Europie. Trudno znaleźć jednoznaczny powód takiego stanu rzeczy. Niektórzy wskażą homogeniczność...

ZOBACZ