Dobrej lektury!


życzy Grupa ENERIS

KAPITAŁ SPOŁECZNY
prof. Bolesław Rok

Trudne pytania

Kiedy dla dzieci w szkole zaczynają się ferie świąteczne, nauczyciele mają więcej czasu. Wtedy czytają stare sprawdziany, znajdując często zabawne lub dziwne sformułowania, które uczniom zdarzało...

ZOBACZ
INKLUZYWNA GOSPODARKA
prof. Bolesław Rok

Gospodarka społecznie integrująca

Kolejne raporty ONZ dowodzą, że nie można przezwyciężyć ubóstwa i większości innych wyzwań bez zdecydowanego działania wszystkich partnerów na rzecz budowania gospodarki, w której uwzględnia...

ZOBACZ