Dobrej lektury!


życzy Grupa ENERIS

RÓŻNOROD​NOŚĆ
Roche Polska

Roche Polska - Laureat Przeglądu Praktycy o Różnorodności 2017

Obecność kobiet w IT - jedna z pięciu praktyk, które zostały zaprezentowane podczas Kongresu Różnorodności...

ZOBACZ