Dobrej lektury!


życzy Grupa ENERIS

INKLUZYWNA GOSPODARKA
dr Magdalena Krukowska

Ekonomia binarna jako antidotum na nierówności?

Wicepremier Mateusz Morawiecki zaproponował w swoim planie gospodarczym dla Polski wsparcie akcjonariatu pracowniczego. To bynajmniej nie nowa idea, ale – choć pełna zalet – rzadko wdrażana. D...

ZOBACZ
INKLUZYWNA GOSPODARKA
dr Magdalena Krukowska

Gospodarka na rzecz zmiany społecznej

Inkluzywna gospodarka to efekt inkluzywnego społeczeństwa, w którym wszyscy - faktycznie, a nie tylko teoretycznie - funkcjonują na równych prawach, na równi czują się odpowiedzialni za świat,...

ZOBACZ