Dobrej lektury!


życzy Grupa ENERIS

STRAŻNICY PLANETY
Marcin Tischner

ZERO WASTE (CZ. I): NA CZYM POLEGA ZERO WASTE?

W 2014 r. roku przeciętny Polak wytworzył 272 kg odpadów (źródło: Eurostat). W 2016 r. było już to 303 kg na osobę (źródło GUS)....

ZOBACZ