Dobrej lektury!


życzy Grupa ENERIS

INKLUZYWNA GOSPODARKA
Martyna Skibińska

W poszukiwaniu kapitalizmu społecznego

Kapitalizm społeczny to od kilku lat święty Graal wszystkich, którzy wierzą, że da się łączyć proces dalszego bogacenia się bogatych ze sprawiedliwością i solidarnością społeczną. Bogacenie...

ZOBACZ
OTWARTE MIASTA I WSIE
Martyna Skibińska

Niebieskie światło i białe rękawiczki, czyli czujne innowacje behawioralne

W dzisiejszych trudnych czasach rewolucyjna czujność decyduje o przetrwaniu. Utrata czujności choćby na krótką chwilę może nas kosztować życie. Badacze wskazują nam, jak pielęgnować przytomny...

ZOBACZ
INKLUZYWNA GOSPODARKA
Martyna Skibińska

Czy empatia w biznesie to science-fiction?

„Empatia - osobliwe, obosieczne ubezpieczenie społeczne.” Philip K. Dick – „Blade Runner. Czy androidy marzą o elektrycznych owcach?”...

ZOBACZ
INKLUZYWNA GOSPODARKA
Martyna Skibińska

Po co nam współpraca międzysektorowa?

Kryzysy początku trzeciego tysiąclecia, których serię zapoczątkowało pękniecie bańki internetowej w 2000 roku spowodowały z jednej strony gwałtowne załamanie wiary, że nowe technologie stanowią...

ZOBACZ