Carbon footprint – firma a ślad węglowy

Stajemy dziś w obliczu wielu ogromnych wyzwań środowiskowych. Zbilansowanie śladu węglowego (tzw. footprint) jest jednym z najtrudniejszych z nich.

Mianem śladu węglowego określa się ilość gazów cieplarnianych, które są emitowanie do atmosfery jako efekt działalności człowieka; termin odnosi się też do skutków wytwarzania produktów, usług, funkcjonowania miast, a nawet całych krajów. Ślad węglowy wyraża się w tonach lub kilogramach CO2 (dwutlenku węgla), ale w ramach pojęcia określa się emisję wszystkich sześciu gazów cieplarnianych. Miarą śladu węglowego jest tCO2e – tzw. tona ekwiwalentu dwutlenku węgla.

Firmy coraz częściej decydują się na zdefiniowanie swojego śladu węglowego i zarządzanie nim. Przyjrzenie się procesowi produkcyjnemu i łańcuchowi dostaw pozwala im określić, na którym etapie produkcji emisja gazów cieplarnianych była największa, w którym momencie firma może ją zmniejszyć oraz jak optymalizować proces produkcji. Optymalizacja natomiast przynosi realne oszczędności, a odpowiedzialność za swój ślad podnosi wartość firmy w oczach kontrahentów oraz klientów.

Zarządzanie śladem węglowym w przedsiębiorstwie staje się niejednokrotnie częścią strategii CSR, a przedsiębiorstwa wyszukują coraz to nowe sposoby na jego redukcję. Najbardziej popularne są jednak wciąż działania akcyjne, jak np. sadzenie drzew lub angażowanie się w ochronę lasów. Coraz częściej firmy analizują cykl życia swoich produktów i starają się by opakowania były możliwie biodegradowalne. Znaczenie ma również sposób załadowania samochodów transportowych, który skutkuje mniejszą liczbą przejazdów, a co za tym idzie mniejszą emisją CO2.
 
Ciekawe rozwiązanie proponuje Aeris Futuro - Social Carbon Offset. W ramach bilansowania swojego wpływu firmy mogą instalować odnawialne źródła energii nie tylko w swoich siedzibach, ale także u swoich partnerów społecznych, jak np. domy pomocy społecznej, osiedla socjalne czy domy dziecka.

Równoważenie śladu węglowego jest możliwe również dzięki tworzeniu projektów edukacyjnych służących promocji odnawialnych źródeł energii, jako substytutu drewna opałowego, nafty, gazu ziemnego. Przykładem może być Good Planet, które aktywnie wspiera produkcję biogazu o niskiej emisji CO2 i edukację w produkcji kompostu na terenie Indii Madagaskaru, Togo i Kamerunu; prowadzi także akcje dystrybucji darmowych kuchenek słonecznych w Boliwii i Peru.

Więcej o tym zmniejszyć swój ślad węglowy do przeczytania na blogu: poczuj-miete-do csr.blog.pl artykuł: http://poczuj-miete-do-csr.blog.pl/2016/08/24/carbon-footprint-czyli-jak-firma-lub-jednostka-moze-zniwelowac-swoj-slad-weglowy/

Katarzyna Stobiecka

Absolwentka Zootechniki oraz Żywienia Człowieka i Oceny Żywności na SGGW w Warszawie. W czasie studiów aktywna członkini stowarzyszenia studenckiego IAAS promująca ideę CSR wśród studentów oraz Ambasadorka 9 edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu. Wdrożyła politykę eco-biura w firmie zatrudniającej ponad 200 pracowników, obecnie organizuje liczne akcje w ramach wolontariatu pracowniczego. W wolnych chwilach prowadzi bloga poświęconego społecznej odpowiedzialności biznesu poczuj-miete-do-CSR.blog.pl Interesuje się zwłaszcza odpowiedzialnym łańcuchem dostaw, a jako zdeklarowany zwierzolub jest zaangażowana w akcje na rzecz zwierząt.