Duży może więcej?

Czy w cieniu głośnych projektów CSR wielkich przedsiębiorstw jest miejsce na sektor MSP? Czy lokalne zaangażowanie ma sens i może przynieść firmie realne korzyści? Po co w ogóle się w to bawić?

Społeczna odpowiedzialność biznesu często kojarzy się z wielkimi koncernami i korporacjami, tworzącymi szeroko zakrojone strategie i projekty, obecne w mediach i debacie publicznej. Może to być onieśmielające dla mniejszych firm, które nie mają możliwości ani środków na porównywalne działania. Warto jednak pamiętać, że to małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią zdecydowaną większość pośród wszystkich podmiotów gospodarczych w Polsce. Oddziaływanie wielkich korporacji ma globalny zasięg, mają one bez wątpienia ogromny wpływ na kształt i jakość naszego życia, ale mniejsze firmy są równie ważne dla lokalnych społeczności. One też dają pracę mieszkańcom, współpracują z lokalnymi kontrahentami, wpływają na środowisko naturalne (pozytywnie lub negatywnie) i promują region. Razem z poziomem zaangażowania idzie odpowiedzialność za wspólnotę i problemy, z którymi może się ona borykać. Gdy korporacje zajmują się „wielkimi sprawami”, mniejsze przedsiębiorstwa mogą zdziałać dużo dobrego w swoim bezpośrednim otoczeniu.
 
CSR (ang. corporate social responsibility) to bardzo szerokie pojęcie, w kontekście lokalnych działań niewielkich firm lepiej mówić o CCI (ang. corporate community involvement), czyli społecznym zaangażowaniu przedsiębiorstw (co nie znaczy, że mniejsze firmy nie powinny tworzyć całościowych strategii CSR). Działając na własnym podwórku, lokalne firmy mogą wesprzeć te obszary, które rzeczywiście najbardziej potrzebują pomocy, a jednocześnie zbudować wartościowe relacje z miejscowymi podmiotami. Kto bowiem lepiej zna potrzeby i problemy okolicznych mieszkańców niż firma, która od lat tam działa? Z kim społeczność chętniej będzie współpracować? To właśnie niewielkie przedsiębiorstwa mają największą szansę na celną analizę potrzeb społeczności lokalnych i najbardziej efektywną realizację tego typu projektów. Jest im również łatwiej nawiązać szczere, naturalne i trwałe relacje z lokalnymi przedstawicielami, co leży u podstaw każdego projektu społecznego.
 
Lokalne zaangażowanie społeczne firm niesie ze sobą wiele korzyści dla przedsiębiorstwa. Pierwszą i dość oczywistą jest przychylność społeczności lokalnej, jej władz, mediów oraz zwiększenie lojalności pracowników i klientów. Dobrze przemyślana i zorganizowana działalność społeczna buduje wiarygodność, dobrą reputację i pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa. Firma staje się ważnym i wartościowym partnerem dla lokalnych podmiotów społecznych, nawiązuje trwałe relacje i zdobywa nowe kontakty (również biznesowe).
 
Choć sama idea działalności społecznej jest często bardzo atrakcyjna dla firm z sektora MSP, zanim dojdzie do jakiejkolwiek realizacji pojawiają się różne zastrzeżenia. Najczęstszym argumentem małych firm jest brak środków i wątpliwość, czy niewielkie projekty, na które potencjalnie firma mogłaby sobie pozwolić, mają sens. Jeśli jednak postawi się na lokalność, to okazuje się, że budżet CSR wcale nie musi być duży, a pozornie skromne działania mogą być naprawdę ważne dla okolicy. Odnowienie osiedlowego placu zabaw, ufundowanie lokalnego programu stypendialnego, organizacja cyklu wykładów w dzielnicowej bibliotece, przestawienie się na lokalnych dostawców i inne tego typu inicjatywy nie tylko nie generują dużych kosztów, ale często mogą przynieść firmie wymierne korzyści. Wsparcie społeczności nie musi mieć również formy pomocy finansowej, może być to pomoc rzeczowa (choćby przekazywanie nieużywanych sprzętów biurowych), zaangażowanie pracowników (wolontariat pracowniczy) czy oferowanie swoich usług lub produktów bezpłatnie lub po obniżonych cenach.
 
Małe i średnie przedsiębiorstwa tworzą w Polsce blisko 70% miejsc pracy, a ich działalność ma często większe (a na pewno bardziej bezpośrednie) przełożenie na kształt naszego życia niż globalne korporacje. Warto więc podkreślać w debacie publicznej, że na rynku CSR ważną rolę odegrać mogą właśnie firmy z sektora MSP, a ich rozmiar nie tylko nie jest przeszkodą w efektywnej realizacji projektów społecznych, ale, dobrze wykorzystany, może być ich atutem.

Magdalena Mitraszewska

Zajmuje się doradztwem CSR firmom z sektora MSP i realizowaniem projektów zaangażowania społecznego przedsiębiorstw. Doświadczenie zawodowe zdobywała w organizacjach pozarządowych i agencji PR/marketing. Absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.