Gospodarka na rzecz zmiany społecznej

Inkluzywna gospodarka to efekt inkluzywnego społeczeństwa, w którym wszyscy - faktycznie, a nie tylko teoretycznie - funkcjonują na równych prawach, na równi czują się odpowiedzialni za świat, w którym funkcjonują i w którym stopień wzajemnego zaufania ogranicza skutecznie koszty transakcyjne.

W trakcie dyskusji podczas sympozjum „Ekosystem współpracy dla zmiany społecznej. Frazes czy realna szansa?” okazało się jasne, że choć zasady ustalane na szczeblu rządowym, czy międzynarodowym są niezbędne, by wytyczać wizję, kierunki postępowania i ramy zadań do wykonania, to gdy społeczeństwo jest jedynie wykonawcą przepisów, reguł, nie ma mowy o skutecznym wdrażaniu zmian w kierunku inkluzywnej gospodarki. Oddolna inicjatywa, samoświadomość obywatelska, poczucie wspólnoty i chęci współpracy, są niezbędne, by stymulować konieczne, a co najważniejsze - społecznie pożyteczne i pożądane zmiany na szczeblu ustawodawczym. 
 
 

dr Magdalena Krukowska

dr Magdalena Krukowska jest etykiem biznesu, autorką bloga - "Biznes (nie)etyczny"

Wykładowca akademicki, autorka książek naukowych. Zajmuje się odpowiedzialnością społeczną przedsiębiorstw, etyką i zrównoważonym rozwojem. Brała udział w tworzeniu indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie RESPECT Index na GPW, autorka projektu „Liderzy Zrównoważonego Rozwoju\".