Granty i promocja dobrych praktyk sposobem na angażowanie społeczności lokalnych

Konkursy grantowe stały się jednym z bardziej popularnych działań firm i organizacji pozarządowych. Nad tym jak czynić je bardziej efektywnymi zastanawialiśmy się z Grupą ENERIS.

Konkursy grantowe stały się jednym z bardziej popularnych i efektywnych (na-wet jeśli nie zawsze efektownych) działań firm i organizacji pozarządowych. W trosce o rozwiązanie palących problemów społecznych czy środowiskowych gwarantują środki finansowe dla liderów lokalnych z przeznaczeniem na reali-zację pomysłów, odpowiadających współczesnym wyzwaniom.

Grantom towarzyszy zazwyczaj także wsparcie merytoryczne w postaci coachingu, szkoleń czy też materiałów edukacyjnych oraz promocyjnych, które mają ułatwić zadanie aktywistom lokalnym, umożliwić zaangażowanie jak największej liczby osób (beneficjentów, ale i pośrednich odbiorców działań), a także doprowadzić do systemowej, trwałej zmiany społecznej. 

Granty od największych, czyli gdzie szukać zielonego finansowania

Choć konkursów jest coraz więcej, zapotrzebowanie na nie nie maleje a lista zgłaszanych pomysłów na ochronę środowiska i eko-edukację mieszkańców nie ma końca. Są konkursy, które stawiają na pomysłowość i zaangażowanie fundacji, stowarzyszeń czy samorządów, dają także pole do działania inicjatywom sąsiedzkim. Wymienić tu można chociażby Inicjatywy Społeczne „Po Stronie Natury” [LINK] firmy Żywiec Zdrój, „Pomysły chroniące środowisko” ENERIS Ochrona Środowiska [LINK], konkurs „Tu mieszkam – Tu zmieniam” Banku BZ WBK [LINK] czy „Zieloną Ławeczkę” Fundacji BOŚ Banku [LINK]. Są też konkursy, które za cel stawiają sobie inwestycje w edukację i to w uczniach szkół podstawowych, gimnazjów czy szkół średnich upatrują pozytywnej zmiany. Przykładem mogą być „Ekoodkrywcy” firmy Henkel Polska i Fundacji Nasza Ziemia, którzy aktywizują dzieci oraz młodzież do odkrywania i doświadczania różnych zjawisk przyrodniczych [LINK]. Są też konkursy, których założeniem jest osiągnięcie lokalnej zmiany infrastrukturalnej, jak np. konkurs grantowy Kulczyk Foundation, w ramach którego organizacje mogą liczyć na inwestycje w pomysły ulepszania przestrzeni publicznej [LINK]. 

Przedłużyć życie grantów

Nagradzanie i pomoc w realizacji dobrych pomysłów czasem jednak nie wystarczy, aby utrzymać zaangażowanie społeczne i zainteresowanie liderów aktywnością proekologiczną na niesłabnącym poziomie. Dlatego też dobrą praktyką stała się promocja i publikacja inicjatyw, które zwyciężyły w konkursach grantowych. Z jednej strony, stanowi to dodatkową nagrodę dla wyróżnionych organizacji, z drugiej natomiast jest świetnym źródłem inspiracji dla innych aktywistów lokalnych, zachętą do działania zarówno dla organizacji, jak i mieszkańców. 
Takim przykładem jest Biała Księga Dobrych Praktyk z zakresu ochrony środowiska ENERIS. Znalazły się w niej doświadczenia prawie 4 tysięcy lokalnych aktywistów z całej Polski zebrane w ramach I edycji Programu Grantowego ENERIS „Pomysły chroniące środowisko”. Spośród ponad 100 wniosków 13 najlepszych pomysłów zostało dofinansowane, zrealizowane a następnie dokładnie opisane ku inspiracji dla kolejnych grantobiorców. 
Co ciekawego można znaleźć w takim dokumencie? Wśród najciekawszych pomysłów na pewno przeczytamy o zajęciach na temat zanieczyszczenia światłem, opisy jak zrealizować wertykalne ogrody, ogrody zmysłów, eko-mural z mchu i kefiru. Inspirujący jest opis działania młodzieżowego eko-patrolu, w ramach którego młodzi ludzie wchodzą w role “lokalnych detektywów” angażujących się w ochronę środowiska. Poza tym setki zasadzonych roślin, zlikwidowane dzikie wysypiska, posprzątane lasy, zbudowane budki dla ptaków i hotele dla owadów, wykłady i eksperymenty przeprowadzane wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Link do Białej Księgi Dobrych Praktyk ENERIS 


Zdjęcie: Grupa ENERIS 

Najważniejszym założeniem Programu Grantowego ENERIS było nie narzucanie działań, jakie lokalne społeczności realizowały na swoim terenie - miały być one dostosowane do lokalnych potrzeb. Dzięki temu pomysły są bardzo zróżnicowane, skierowane do szerokiej grupy odbiorców. Stąd pomysł na zebranie ich w formie Białej Księgi, z której każdy zaczerpnie to, co najbardziej odpowiada jego indywidualnym potrzebom — powiedziała Magdalena Sułek-Domańska, Dyrektor ds. komunikacji ENERIS.

W przyszłym roku zostanie opublikowana kolejna edycja Białej Księgi Dobrych Praktyk. Znajdą się w niej opisy projektów grantowych, które są realizowane obecnie, w ramach II edycji Programu Grantowego. Można będzie ją znaleźć na stronie: www.grupa-eneris.pl/programgrantowy.

Grupa ENERIS

ENERIS to polski lider ochrony środowiska, działający aktywnie na rzecz zmiany podejścia Polaków do odpadów. W ENERIS wierzymy, że odpady to surowce, które zasługują na drugie życie. Dlatego obok codziennej pracy polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów w 100 polskich gminach skupiamy się na szerzeniu naszej idei, która zamyka się w trzech hasłach: Redukuj swój wpływ na środowisko, Odzyskuj – tyle surowców, ile możliwe oraz Przetwarzaj – te odpady, których nie można odzyskać. Wiemy, że do ochrony środowiska potrzeba osób do zadań specjalnych, dlatego w każdym z naszych pracowników widzimy Strażnika Planety. Więcej o nas na stronie: www.grupa-eneris.pl