„Innowacje społeczne w polityce rozwojowej miast - case miasta Bilbao”

Wystąpienie Gorka Espiau - gościa specjalnego konferencji CR Navigator "Innowacje społeczne. Nowe otwarcie"

Kinga Sowik

Client Services Director w BETTER.

Specjalista w zakresie planowania i realizacji strategii zarządzania relacjami z interesariuszami, strategii działań PR, public affairs oraz CSR.