Otwarci na różnorodność

Henkel stawia na przemyślaną politykę personalną, tworzenie kultury zarządzania przez wartości, której efektem jest szacunek do różnorodności.

Wzrost społeczno-ekonomicznej roli kobiet, wejście na rynek pracy pokolenia Y, różniącego się potrzebami od wcześniejszych generacji, starzenie się społeczeństwa, różne nacje pracowników, różnice kulturowe — to wyzwania, przed którymi staje każda międzynarodowa firma i na które odpowiedzią może być skutecznie wprowadzona strategia różnorodności. Henkel, międzynarodowa firma kosmetyczno-chemiczna — która działa w ponad 75 krajach i zatrudnia 50 tys. osób, w tym tysiąc w Polsce — właśnie w polityce różnorodności widzi szansę szybszego rozwoju.

— Odmienne sposoby myślenia i działania naszych pracowników, znajomość lokalnych zwyczajów i preferencji konsumenckich pozwalają nam osiągać sukcesy na wielu rynkach, na wszystkich kontynentach. Nasza polityka różnorodności służy firmie i pracownikom, którzy w pełni mogą rozwijać swój potencjał zawodowy — mówi Janusz Gołębiowski, prezes Henkel Polska.

 

Zróżnicowane zespoły

Jednym z celów firmy jest tworzenie równych szans rozwoju karier zawodowych dla kobiet i mężczyzn oraz stałe zwiększanie udziału kobiet w kadrze zarządzającej.
 

W polskim oddziale Henkla w 2014 r. 44 proc. wszystkich awansów i zarazem 44 proc. awansów na stanowiska menedżerskie dotyczyło kobiet. — To bardzo dobre wskaźniki, biorąc pod uwagę to, że udział kobiet w ogóle organizacji wynosi 32 proc. i kobiety stanowią 33 proc. kadry menedżerskiej — wyjaśnia Janusz Gołębiowski.


Aby jeszcze skuteczniej zapewniać wyrównywanie szans zatrudnionym w Henklu paniom, w czerwcu 2013 r. firma rozpoczęła realizację w Polsce światowego programu Women in Leadership. Wspiera on rozwój zawodowy i osobisty kobiet na stanowiskach menedżerskich poprzez dodatkowe szkolenia i treningi szyte na miarę ich potrzeb. Program wzmacnia też networking w firmie i pomaga budować poczucie pewności siebie i siły sprawczej menedżerek.


Naturalnym przedłużeniem programu Women In Leadership jest najnowszy program koleżeńskiego mentoringu w gronie kobiet menedżerek. Mentoring, który jest nowoczesnym narzędziem rozwijania umiejętności i kompetencji pracowników z wykorzystaniem zasobów wewnętrznych firmy, polega na dzieleniu się doświadczeniem zawodowym w trakcie regularnych, w przypadku Henkla — comiesięcznych spotkań. Spotkania te służą także wzmocnieniu umiejętności przywódczych i wzajemnej inspiracji.


Zawodowym karierom kobiet w Henklu sprzyjają także elastyczne formy zatrudnienia i rozwiązania organizacyjne, które ułatwiają pracownikom łączenie pracy zawodowej z życiem osobistym, np. poprzez możliwość pracy w niepełnym wymiarze godzin lub korzystanie z opcji tzw. home office. Rozwiązania te są promowane wśród kadry menedżerskiej w ramach programu Work Life Flexibility Campaign.


Henkel promuje także tematykę różnorodności na zewnątrz. Przykładem jest rozpoczęte w 2013 r. przedsięwzięcie „W drodze do pracy”, prowadzone wspólnie z Fundacją Miejsce Kobiet. To inicjatywa stworzona dla kobiet, które po dłuższej przerwie chcą wrócić na rynek pracy. Jej elementami są m.in. trening psychologiczny, ćwiczenia z autoprezentacji i emisji głosu, zajęcia z przedsiębiorczości i konkretne szkolenia zawodowe. Jeden z bloków zajęć prowadzą menedżerki z Henkla. Uczestniczki zapoznają się z realiami pracy i pracownicami międzynarodowej firmy, a dzięki uzyskanemu od nich wsparciu mogą wzmocnić poczucie własnej wartości i wiarę w swoje możliwości.


Dotychczasowe efekty projektu są bardzo zadowalające. Spośród 80 uczestniczek, które ukończyły intensywny program szkoleniowy, już ponad połowa wróciła na rynek pracy.

Wspieranie młodych

Kolejnym wyzwaniem w obszarze zarządzania różnorodnością jest stworzenie dobrych warunków rozwoju dla młodych pracowników. Osoby w wieku 20-35 lat stanowią dziś blisko 40 proc. osób w wieku produkcyjnym w Polsce, są bardzo ważną siłą w biznesie. Aby utrzymać w firmie najzdolniejszych pracowników i przygotować ich do kolejnych zawodowych wyzwań, Henkel prowadzi więc programy rozwoju talentów.


W 2015 r. firma zainicjowała program „You Grow”, kierowany do grupy młodych pracowników, którzy otrzymali najwyższe noty w procesie oceny pracowników i przejawiają potencjał do objęcia stanowisk kierowniczych w przyszłości.


— Nasz program stwarza szanse rozwoju zawodowego, zbierania dodatkowych doświadczeń, daje możliwości zaprezentowania się przed zarządem firmy. Wierzymy, że zwiększa motywację i pozwala utrzymać w firmie najzdolniejszych, rozwijając ich umiejętności i przygotowując tym samym do kolejnych, jeszcze większych zawodowych wyzwań — mówi Janusz Gołębiowski.


Szacunek dla doświadczenia

W związku ze stopniowym starzeniem się społeczeństw w najbliższych dekadach Polskę i całą Europę czekają poważne zmiany demograficzne.

Zdaniem prezesa Gołębiowskiego, sytuacja ta wkrótce postawi przed rynkiem pracy i pracodawcami zupełnie nowe wyzwania, o których warto myśleć już teraz i do których należy się przygotować.
 

— Pracujemy nad kompleksowym programem zarządzania wiekiem ze szczególnym uwzględnieniem starszej grupy pracowników. Program ten uzupełni dotychczasowe programy HR nakierowane na zarządzanie różnorodnością w firmie. Z naszych analiz wynika, że w 2019 r. pracownicy w wieku 50+ mogą stanowić nawet blisko 30 proc. wszystkich zatrudnionych w polskim oddziale Henkla — informuje Janusz Gołębiowski.


— Te wszystkie działania podnoszą renomę naszej firmy jako wyróżniającego się pracodawcy. A potwierdzają ją liczne nagrody i certyfikaty, jak trzykrotny tytuł Top Employer, wyróżnienie w konkursie Najlepsi Pracodawcy, statuetka Pracodawca Godny Zaufania oraz najnowsze tytuł Solidny Pracodawca 2015 i certyfikat HR Najwyższej Jakości — sumuje prezes Henkla.


Materiał ukazał się 14.10.2015 r. w dodatku PULSU BIZNESU - Zarządzanie różnorodnością.

Dorota Czerwińska

Dziennikarka Pulsu Biznesu