" />

Panel dyskusyjny "Różnorodni znaczy różni, czyli po co nam szacunek w pracy"

Dyskusja panelowa przeprowadzona 6.10.2015 w ramach II Kongresu Różnorodności.

Kinga Sowik

Client Services Director w BETTER.

Specjalista w zakresie planowania i realizacji strategii zarządzania relacjami z interesariuszami, strategii działań PR, public affairs oraz CSR.