Pracuj z sensem

Po co pracujemy? Większość odpowie „dla pieniędzy, dla związanego z nimi bezpieczeństwa”. To prawda, ale równie ważne są inne czynniki – poczucie przynależności, bycie częścią zadaniowej wspólnoty. Potrzebujemy akceptacji i docenienia, wyzwań, prestiżu. Chcemy mieć wpływ, „być słyszani”, robić coś pożytecznego, rozwijać się.

W karuzeli codzienności wielu z nas zapomniało, że praca jest miejscem samorealizacji wynikającej z bycia potrzebnym. Sens pracy polega na tym, że robisz coś, czego inni naprawdę potrzebują. Koszty utraty sensu pracy są ogromne. Dla nas jako ludzi oznacza to spadek jakości życia, problemy zdrowotne spowodowane stresem. Dla firm kosztownym skutkiem jest brak zaangażowania obniżający efektywność i blokujący innowacje. Społeczna odpowiedzialność biznesu nie jest „kwiatkiem do kożucha” – jakimś wydumanym pięknoduchowskim dodatkiem. W cywilizacji wiedzy jest koniecznością, wręcz warunkiem rozwoju, także zysku. Stoimy przed nowym wyzwaniem dla liderów biznesu: jak profesjonalnie dbać o poczucie sensu pracy. Swoje i swoich współpracowników. Czeka nas  fascynujący etap rozwoju gospodarki.

Dorota i Jacek Jakubowscy

Dorota Szczepan-Jakubowska i Jacek (Jac) Jakubowski - psychologowie, coachowie i superwizorzy treningu psychologicznego. Jac jest szefem Rady Trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego a także członkiem ASHOKI – prestiżowego międzynarodowego Stowarzyszenia Innowatorów Społecznych. Dorota kieruje Grupą TROP, organizacją, która od 1998 roku zainicjowała ruch biznesowych szkół trenerskich w Polsce i gruntownie wykształciła ponad 1700 absolwentów. Wspólnie przeprowadzili około 50 wdrożeń procesu budowania kultury w małych firmach i wielkich korporacjach, a we współpracy z wiodącymi organizacjami pozarządowymi programy aktywizacji środowisk lokalnych, wsparcia rozwoju firm rodzinnych, wprowadzania zmian w modelu edukacyjnym szkół i wiele innych.