Rozmowy przed EFNI by BE.NAVIGATOR

30 września w Sopocie odbyło się sympozjum pt. „Ekosystem współpracy dla zmiany społecznej. Frazes czy realna szansa?” organizowane przez firmę BETTER., Fundację PZU oraz Fundację Szkoła Liderów. Spotkanie, które stanowiło wstęp do Europejskiego Forum Nowych Idei 2015 wzbogaciło obrady plenarne oraz sesje EFNI nie tylko o ważne pytania, ale przede wszystkim o koncepcje rozwiązywania palących problemów społecznych, wygenerowane przez zespoły reprezentujące niezwykle zróżnicowane środowiska.

Kinga Sowik

Client Services Director w BETTER.

Specjalista w zakresie planowania i realizacji strategii zarządzania relacjami z interesariuszami, strategii działań PR, public affairs oraz CSR.