Segreguję – nie widzę przeszkód, czyli jak osoby niewidome mogą chronić środowisko

Naklejki w alfabecie Braille’a na pojemnikach na odpady, szkolenia z zakresu obsługi klienta z niepełnosprawnością to tylko przykłady działań podjętych przez firmę ENERIS.

„Segreguję – nie widzę przeszkód” to pierwsza tego typu wspólna inicjatywa w Europie znosząca bariery w sortowaniu odpadów dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Program wspierają m.in. Pełnomocnik Rządu ds. Spraw Niepełnosprawnych i Polski Związek Niewidomych. 

Od potrzeby do rozwiązania 

Według danych GUS w Polsce mieszka ponad 1,8 mln osób niewidomych lub słabowidzących, co stanowi prawie 5% polskiego społeczeństwa. Osoby te konsekwentnie walczą o to, by bariery, które ograniczają ich w codziennym życiu, m.in. w komunikacji czy dostępie do usług, były znoszone. To właśnie środowisko osób niewidomych zasygnalizowało ENERIS Surowce potrzebę zniesienia ograniczeń istniejących w obszarze ochrony środowiska. 

— Jest coraz więcej udogodnień i ułatwień dla niewidomych, ale niestety nie we wszystkich obszarach. Pojemniki na szkło, plastiki, papier różnią się od siebie kolorami, a czasami tylko naklejkami z napisami, a tego osoby niewidome, takie jak ja, nie są w stanie odróżnić. A szkoda, bo niewidomi, tak jak każdy, produkują odpady i żyją samodzielnie, powinni więc mieć możliwość odpowiedzialnego postępowania z odpadami i sortowania ich. Każdy, niezależnie od swojej sprawności powinien mieć możliwość zachowywać się w porządku wobec środowiska — powiedział Wojciech Maj, współtwórca projektu, osoba niewidoma, Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych oraz Słabowidzących VEGA.

Firma ENERIS jako pierwsza w branży komunalnej, opracowała specjalne naklejki zgodne z zasadami projektowania uniwersalnego, czyli przyjaznego dla wszystkich niezależnie od stanu zdrowia. Projekt od początku był konsultowany ze środowiskiem, do którego jest kierowany, w tym m.in. z Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi w Laskach oraz ze specjalistami z „Niewidzialnej Wystawy”. Efektem wspólnej pracy są pierwsze w Polsce naklejki na pojemniki na różne rodzaje odpadów (zgodnie z podziałem na 5 frakcji wchodzącym w życie od lipca br.): bioodpady, papier, szkło, plastik, baterie i odpady zmieszane. Każda z frakcji jest jednoznacznie opisana w alfabecie Braille’a, posiada czytelny piktogram i wersję kontrastową ułatwiającą odbiór osobom niedowidzącym i starszym. 

   
Tylko przez sześć miesięcy trwania programu „Segreguję – nie widzę przeszkód” wypukłymi naklejkami w alfabecie Braille’a zostały oznaczone pojemniki na różne frakcje odpadów w około 40 miejscowościach. W całej Polsce oznaczono do tej pory 2 tysiące miejsc. Oznaczenia można spotkać zarówno w dużych miastach takich jak Warszawa, Wrocław, Łódź, Kraków, Poznań, jak i niewielkich miejscowościach – Miasteczku Krajeńskim, Rydzynie, Darłowie. 

Do programu włączyły się również samorządy – Jaworzna, Piły, Tomaszowa Mazowieckiego,Świdnicy, Chrzanowa, Przemyśla. Naklejkami zostały oznaczone pojemniki na terenie urzędów oraz miejskich instytucji, co wpływa pozytywnie na upowszechnianie oznaczeń wśród mieszkańców, a co za tym idzie, włączanie kolejnych ośób do akcji. 

Mapa miejsc, w których znajdują się pojemniki oznaczone naklejkami dostępna jest na stronie internetowej www.grupa-eneris.pl/naklejki

Samodzielność osób niepełnosprawnych 

— Od 5 lat pracuję z osobami niewidomymi i słabowidzącymi w znacznym stopniu. Są zrehabilitowane, otwarte, niezależne...Pragną czerpać z życia pełnymi garściami i brać czynny udział w życiu społecznym. Ochrona środowiska i segregacja odpadów stanowią tego element. Każde rozwiązanie porządkujące tę kwestię jest niesamowicie istotne, wspaniały jest fakt, że problem został dostrzeżony i przekuty w praktyczne rozwiązanie. Dbanie o środowisko jest wspólnym obowiązkiem i firmy zajmujące się tym tematem powinny dołożyć wszelkich starań, aby minimalizować bariery. Jak widać nadchodzą pozytywne zmiany! — powiedziała Małgorzata Szumowska, Dyrektor „Niewidzialnej wystawy”.

Zmiany zachowań wsparte zmianami prawnymi

Inicjatywa ENERIS już spotkała się z zainteresowaniem posłów i senatorów. Pod koniec lutego br. program „Segreguję – nie widzę przeszkód” był tematem posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych. W konsekwencji środowisko osób niewidzących i słabowidzących złożyło petycję w sprawie dostosowania wymogów zbiórki selektywnej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dzięki poparciu Parlamentarnego Zespołu postulat ma szansę stać się impulsem do zmian w prawie odpadowym. W chwili obecnej trwają konsultacje pomiędzy Komisją ds. Petycji a Ministerstwem Środowiska w sprawie formy, w jakiej miałyby wejść w życie nowe regulacje. Znaczenie projektu dla promocji praw człowieka, na które zwrócili uwagę parlamentarzyści, zostało również podkreślone w najnowszym raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu, będącym zbiorem najlepszych dobrych praktyk polskiego biznesu. ENERIS, zgodnie z zapowiedziami, w pierwszym kwartale 2017 roku przeszkolił z zakresu obsługi klienta z niepełnosprawnością wszystkich swoich pracowników biur obsługi klienta. Firma stworzyła także stronę internetową posiadającą ułatwienia dla osób słabowidzących w postaci wersji kontrastowej serwisu.

— Cieszy nas odzew, z jakim spotkał się program „Segreguję – nie widzę przeszkód”. Niezwykle istotne jest, że na nasz apel odpowiada tak wiele różnych podmiotów, dzięki czemu możliwe jest zniesienie barier, na jakie napotykają osoby niewidome i słabowidzące, nie tylko w okolicach swoich domów, ale również poza nim – np. w instytucjach publicznych. Kolejnym krokiem będzie usunięcie tych barier w miejscach pracy, sklepach oraz innych punktach użyteczności publicznej — powiedziała Magdalena Sułek-Domańska, dyrektor ds. komunikacji ENERIS. 

Każda osoba zainteresowana wsparciem idei programu, w dalszym ciągu może się do niego przyłączyć. Naklejki są bezpłatnie dystrybuowane do indywidualnych mieszkańców, instytucji oraz organizacji publicznych, które zgłoszą zapotrzebowanie do Centralnego Biura Obsługi Klienta ENERIS, pisząc na adres mailowy ok@grupa-eneris.pl bądź dzwoniąc pod numer telefonu 801 00 38 38.Patronami programu „Segreguję – nie widzę przeszkód” są: Pełnomocnik Rządu do Spraw Niepełnosprawnych i Polski Związek Niewidomych. Partnerami są: Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych oraz Słabowidzących VEGA oraz Niewidzialna Wystawa. Patronami medialnymi są magazyn „Integracja”, portal niepełnosprawni.pl, Przegląd Komunalny i kwartalnik RECYKLING.

Więcej informacji:[LINK]

Grupa ENERIS

ENERIS to polski lider ochrony środowiska, działający aktywnie na rzecz zmiany podejścia Polaków do odpadów. W ENERIS wierzymy, że odpady to surowce, które zasługują na drugie życie. Dlatego obok codziennej pracy polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów w 100 polskich gminach skupiamy się na szerzeniu naszej idei, która zamyka się w trzech hasłach: Redukuj swój wpływ na środowisko, Odzyskuj – tyle surowców, ile możliwe oraz Przetwarzaj – te odpady, których nie można odzyskać. Wiemy, że do ochrony środowiska potrzeba osób do zadań specjalnych, dlatego w każdym z naszych pracowników widzimy Strażnika Planety. Więcej o nas na stronie: www.grupa-eneris.pl