Strażnicy Planety są wśród nas!

Według danych GUS w 2015 roku w Polsce zebranych zostało prawie 11 mln ton odpadów, co stanowi wzrost o 5% w stosunku do roku poprzedniego. Większe ilości odpadów produkowane przez każdego z nas to zwiększone obowiązki pracowników służb komunalnych. I właśnie im, ENERIS, zatrudniający w całej Polsce ponad 1000 osób, dedykuje swój program pn. „Strażnicy Planety”.

Według danych GUS w 2015 roku w Polsce zebranych zostało prawie 11 mln ton odpadów, co stanowi wzrost o 5% w stosunku do roku poprzedniego. Większe ilości odpadów produkowane przez każdego z nas to zwiększone obowiązki pracowników służb komunalnych. I właśnie im, ENERIS, zatrudniający w całej Polsce ponad 1000 osób, dedykuje swój program pn. „Strażnicy Planety”.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów, prace związane z całorocznym utrzymaniem porządku na miejskich ulicach, placach i chodnikach, usuwanie nielegalnych składowisk, demontaż pojazdów – lista działań wykonywanych przez pracowników komunalnych jest długa. W całej Polsce w branżach gospodarowania odpadami, ściekami, rekultywacji, dostaw wody pracuje 130 tysięcy osób. Wszystkich łączy wspólny cel – ochrona środowiska poprzez zminimalizowanie szkodliwego wpływu człowieka. 

Podkreśleniu tego aspektu obowiązków wykonywanych przez pracowników komunalnych, często niedostrzeganego przez mieszkańców, służy ogólnopolski program informacyjny „Strażnicy Planety”. Projekt został zainaugurowany przez ENERIS w ubiegłym roku podczas Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów. Towarzyszyła temu premiera filmu pokazującego dzień z życia pracowników ENERIS z całej Polski, pracujących przy odbiorze i recyklingu odpadów. Założeniem postawionym przed filmem była próba zmiany wizerunku pracownika komunalnego, który w powszechnej świadomości wciąż funkcjonuje jako „śmieciarz”. 

Szczere, dynamiczne wypowiedzi pracowników ENERIS Surowce: kierowcy, ładowacza, pracowników sortowni oraz dyspozytora wyjaśniają, na czym polega ich praca, która mimo ważnej roli społecznej, często nie jest doceniana, a epitety, z których najłagodniejsze to „śmieciarz”, są na porządku dziennym. 

strażnicy ENERIS
— To dla mnie zwykła praca. Śmieciarz to dla mnie osoba, która nie dba o swoją posesję. Dzięki nam ludzie, od których odbieramy odpady, mają czysto przed domami — mówi Krzysztof Zgrzebnicki, ładowacz w kieleckim zakładzie ENERIS Surowce.

— Wszystko jest nagromadzone w jednym miejscu, w jednym worku. Dlatego to segregujemy. Mam takie odczucie, że jestem potrzebna, bo działam w dobrym kierunku, który jest pomocny dla ekologii — mówi Gabriela Wieczorek, pracująca w sortowni w zakładzie ENERIS Surowce w Siemianowicach Śląskich.

— Przygotowany przez nas krótki film, zatytułowany „Strażnicy Planety” ma za zadanie uzmysłowić mieszkańcom, jak ważną i wymagającą jest rola pracowników firm komunalnych. Nie jest to ani praca łatwiejsza ani trudniejsza od pracy sprzedawcy, fryzjera czy kierowcy tira. Podobnie jak inne zawody wymaga odpowiednich predyspozycji oraz wiedzy i doświadczenia. Jednak, niezasłużenie, to pracownicy komunalni są częściej poniżani, wytykani oraz obrażani. Chcemy skończyć z  negatywnymi skojarzeniami słowa „ładowacz” czy „sortowaczka”. Każdy z mieszkańców powinien wiedzieć, jak wielką rolę osoby te odgrywają w codziennym utrzymaniu czystości, porządku i  higieny na polskich ulicach — komentuje Magdalena Sułek-Domańska, dyrektor ds. komunikacji ENERIS.

strażnicy ENERIS
Drugim elementem programu „Strażnicy Planety” jest prezentowany na terenie polskich miast fotoreportaż obrazujący codzienność pracowników komunalnych. Wystawa składająca się z 13 fotografii została przygotowana przez prezesa zarządu Altvater Piła, jednej ze spółek ENERIS Surowce. Fotografie są udostępniane mieszkańcom w przestrzeni publicznej, ogólnodostępnej mieszkańcom. Od momentu jej inauguracji w kwietniu bieżącego roku, wystawa była prezentowana w Pile, Gorzowie Wielkopolskim oraz Chrzanowie. Także mieszkańcy kolejnych miast będą mogli zapoznać się z wystawą. Równie szeroko jak wystawa, jest udostępniany film – zobaczyło go już niemal 3,5 tysiąca osób.

Obejrzyj film o programie: [LINK]
Obejrzyj fotoreportaż: [LINK] 

Więcej o Grupie ENERIS na stronie: www.grupa-eneris.pl
 

Grupa ENERIS

ENERIS to polski lider ochrony środowiska, działający aktywnie na rzecz zmiany podejścia Polaków do odpadów. W ENERIS wierzymy, że odpady to surowce, które zasługują na drugie życie. Dlatego obok codziennej pracy polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów w 100 polskich gminach skupiamy się na szerzeniu naszej idei, która zamyka się w trzech hasłach: Redukuj swój wpływ na środowisko, Odzyskuj – tyle surowców, ile możliwe oraz Przetwarzaj – te odpady, których nie można odzyskać. Wiemy, że do ochrony środowiska potrzeba osób do zadań specjalnych, dlatego w każdym z naszych pracowników widzimy Strażnika Planety. Więcej o nas na stronie: www.grupa-eneris.pl