W stronę wartości

Uprzedzenia i stereotypy wciąż powstrzymują przedsiębiorców przed wykorzystaniem potencjału wszystkich pracowników. Jak zatem tworzyć harmonijne środowisko pracy sprzyjające różnorodności?

Czy właściwe jest, aby kompetentna, charyzmatyczna kobieta nie dostała awansu z powodu swojej płci, utalentowany i dobrze przygotowany do swojego fachu niepełnosprawny kandydat nie mógł znaleźć zatrudnienia, a sumienny pracownik 50+ był wypchnięty za margines rynku pracy?

Uprzedzenia i stereotypy wciąż powstrzymują przedsiębiorców przed wykorzystaniem zawodowego potencjału kobiet, osób w wieku przedemerytalnym, niepełnosprawnych czy przedstawicieli różnych grup etnicznych. To strata społeczna, ale też ekonomiczna. 

Pracownicy z różnorodnym doświadczeniem życiowym i zawodowym, różnorodnymi umiejętnościami i poglądami wnoszą do przedsiębiorstw kreatywność i innowacyjność. Warto mieć tego świadomość i warto zarządzać różnorodnością, tworząc takie środowisko pracy, w którym każda zatrudniona osoba czuje się szanowana, doceniana i może w pełni realizować swój potencjał. To wpływa na zadowolenie pracowników i ich motywację, a tym samym na efektywność firmy.

Wartości i szacunek
O wykorzystywaniu różnorodności w firmach i roli wartości w budowaniu efektywnych zespołów rozmawiano 6 października na drugim Kongresie Różnorodności „Diversity 2.0 — w stronę wartości”, zorganizowanym przez magazyn „CR Navigator” oraz firmę Henkel Polska.

Dorota Strosznajder, pełnomocnik ds. odpowiedzialności społecznej w Henkel Polska, podkreślała, że w zarządzaniu różnorodnością wartością nadrzędną jest szacunek dla tego, jacy jesteśmy — dla potrzeb, aspiracji, możliwości i ograniczeń wszystkich i każdego z osobna.

Również Paweł Niziński, prezes firmy doradczej BETTER, wydawca magazynu „CR Navigator”, mówił, że każde spotkanie z drugim człowiekiem jest spotkaniem z jego systemem wartości. Dlatego ważne jest, aby dostrzegać i rozumieć, że każdy człowiek jest indywidualną jednostką, posiadającą własną świadomość, określone cechy osobowości, predyspozycje, zdolności, wiedzę, doświadczenia i kompetencje, które wnosi do organizacji. A do tego potrzebna jest empatia, czyli umiejętność zrozumienia doświadczeń drugiej osoby, jej stanów emocjonalnych i adekwatnego reagowania na nie. Empatia pracowników, ale przede wszystkim ich szefów. To menedżerowie — przekonywał prof. Mike Thompson, międzynarodowy specjalista z dziedziny tworzenia społecznie odpowiedzialnych i innowacyjnych strategii biznesowych — muszą przełamywać stereotypy, tworzyć kulturę firmy szanującej różnorodność i przyjazne miejsca pracy. Organizacje potrzebują mądrego przywództwa, menedżerów, którzy mogą wpływać na upowszechnianie właściwych postaw i zachowań.

Karta różnorodności
Zarządzanie różnorodnością powinno być przemyślaną strategią. 
Firmy, które zarządzają różnorodnością w Polsce, umożliwią kobietom godzenie życia zawodowego z rodzinnym i wspierają rozwój ich karier. Wprowadzają elastyczny czas pracy, mentoring i networking kobiet, ułatwienia w godzeniu życia prywatnego i zawodowego, niwelują różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach. Są otwarte na osoby niepełnosprawne i przystosowują dla nich miejsca pracy. Cenią pracowników 50+ jako stabilnych, lojalnych, oferując im np. rolę mentorów, przekazującym młodszym kolegom swoją wiedzę i doświadczenie.

W Polsce coraz więcej przedsiębiorstw docenia znaczenie zarządzania różnorodnością. Rośnie liczba firm, które przystępują do „Karty Różnorodności”. Podpisało ją już 118 przedsiębiorstw i instytucji. Karta Różnorodności jest międzynarodową inicjatywą promowaną przez Komisję Europejską. Może ją podpisać każda firma, urząd lub instytucja, która zgadza się z jej zapisami, tym samym zobowiązując się do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i decyduje się działać na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyraża gotowość firmydo zaangażowania wszystkich pracowników oraz partnerów biznesowych w te działania. Coraz większe zainteresowanie firm tą inicjatywą to sygnał, że różnorodność i jej wpływ na kondycję przedsiębiorstw zyskują na znaczeniu.

Materiał ukazał się 14.10.2015 r. w dodatku PULSU BIZNESU - Zarządzanie różnorodnością.

Dorota Czerwińska

Dziennikarka Pulsu Biznesu