Y-greki w pracy i... o pracy

Osoby w wieku 20-35 lat, zwane pokoleniem Y, to dziś prawie 40 proc. osób w wieku produkcyjnym. Są bardzo ważną siłą w biznesie, a właściwe nimi zarządzanie wpływa pozytywnie na rozwój firm.

Pytanie tylko, jak to robić? Aby na nie odpowiedzieć, trzeba poznać oczekiwania tego pokolenia wobec pracodawców. Pomaga w tym badanie „Y-greki w pracy i... o pracy” przeprowadzone przez agencję badawczą 4P research mix na zlecenie firmy Henkel we wrześniu 2015 r. Choć stereotypowe opinie o Y—grekach mówią, że jest to pokolenie niezaangażowane, jednym z najważniejszych wniosków płynących z badania jest to, że etyka w biznesie jest dla nich bardzo ważna. 70 proc. oczekuje od pracodawców przede wszystkim szacunku dla pracowników i partnerów biznesowych. Niedużo mniej, bo 65 proc., liczy na uczciwość i transparentność. Kolejne miejsca na liście oczekiwań zajmują dobre warunki finansowe (62 proc. wskazań) i stabilność zatrudnienia (57 proc. wskazań).

Szef musi być fair
Podobne oczekiwania o charakterze etycznym najmłodsi pracownicy mają w stosunku do swoich potencjalnych szefów. Dla prawie trzech czwartych badanych (73 proc.) najważniejsze jest, aby postępował on uczciwie i fair, a dla połowy — aby szanował innych bez względu na ich stanowisko. Prawie co drugi młody człowiek oczekuje od przełożonego, że będzie się dobrze komunikował, a prawie co czwarty, że będzie potrafił zmotywować do pracy. — Większość (67 proc.) wierzy, że dobrze wykonana praca przyniesie nagrodę. Co więcej — Y-greki uważają, że nie powinno się tracić życia na wykonywanie pracy, która nie sprawia satysfakcji. A tylko 42 proc. badanych uważa, że nikt nie pracowałby, gdyby nie musiał — mówi dr Barbara Frątczak- -Rudnicka, konsultant ds. badań w agencji badawczej 4P research mix.

Praca marzeń
A jaka jest wymarzona praca Y-greków? Odpowiednio 94 i 89 proc. — wskazało na pracę dobrze płatną i dającą pewność zatrudnienia. Ale równie ważna jest dla nich dobra atmosfera (92 proc.) i szacunek dla pracownika niezależnie od piastowanego stanowiska. Dla Y-greków nie jest ważna wielkości firmy, w której mają pracować, ani jej renoma. — O przewadze konkurencyjnej w oczach Y-greków może decydować biznes budowany na wartościach — uczciwości, transparentności i szacunku dla pracownika, wyrażanym także w wymiarze finansowym — komentuje dr Barbara Frątczak-Rudnicka. Z badania można się także dowiedzieć, że pokolenie Y-greków najchętniej zdobywa wiedzę i kompetencje sposobami sprzed ery cyfrowej, czyli poprzez tradycyjne warsztaty i szkolenia oraz uczenie się od bardziej doświadczonych pracowników. W badaniu młodych zapytano również o samoocenę oraz o zadowolenie z obecnego miejsca pracy.

Wyniki pokazały, że Y-greki są w większości zadowolene z siebie jako pracowników i ze swojej pracy. Zaś w kwestii szukania pracy opinie są optymistyczne, choć z pewną domieszką cynizmu. Optymizm uwidacznia się w przeświadczeniu, że w poszukiwaniu pracy wiele zależy od nich samych, czyli od ich kwalifikacji i kompetencji (56 proc.), umiejętności zaprezentowania się (41 proc.) czy dyspozycyjności (38 proc.). Jednak dla 59 proc. (najwięcej wskazań) kluczowe w szukaniu pracy są wciąż znajomości. 


Materiał ukazał się 14.10.2015 r. w dodatku PULSU BIZNESU - Zarządzanie różnorodnością.

Dorota Czerwińska

Dziennikarka Pulsu Biznesu