Zdrowie na TAK

Zdrowie na TAK - praktyka zaprezentowana w ramach przeglądu Praktycy o Różnorodności

W Orange Polska tworzymy kulturę współpracy, w której wszyscy pracownicy czują się szanowani, swobodnie realizują cele zawodowe i życiowe pasje. Jako pracodawca społecznie odpowiedzialny i Opiekun Karty Różnorodności działamy na rzecz równego traktowania w zatrudnianiu i pracy zawodowej oraz zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami. Jesteśmy partnerem programu społecznego „Takpełnosprawni”. Wiodące hasło programu brzmi: „W pracy jesteśmy tacy sami”. W Orange Polska powołaliśmy Akademię Witalności Orange – miejsce, w którym dbamy o dobrostan pracowników. Program  „Zdrowie na tak” skierowany do  pracowników z niepełnosprawnościami jest jej częścią.  Realizację programu rozpoczęliśmy w 2013 r.

Cele przedsięwzięcia były następujące:
• stworzenie otwartego i przyjaznego środowiska pracy, uwzględniającego potrzeby osób z niepełnosprawnościami;
• podniesienie  poziomu świadomości  menedżerów i pracowników o obecności w miejscu pracy osób z niepełnosprawnościami,  ich prawach i potrzebach;
• budowanie kultury organizacyjnej opartej na szacunku i akceptacji dla różnorodności (w tym m.in.: dla pracowników z niepełnosprawnością);
•  wsparcie pracowników z niepełnosprawnością.

Uznaliśmy, że kluczowe jest przybliżenie menadżerom ich obowiązków względem zatrudnionych w zespole pracowników z niepełnosprawnością. Zaproponowaliśmy menadżerom fakultatywne szkolenie w tym zakresie. Podkreśla się w nim obowiązek równego traktowania wszystkich podległych pracowników.

Zaobserwowaliśmy, że jedną z głównych obaw, jakie mogą towarzyszyć menadżerom, jest niepokój związany m.in. z krótszym czasem pracy osób z niepełnosprawnościami - przewidywanymi problemami z organizacją pracy zespołu i dotrzymaniem terminów. Dlatego postanowiliśmy zapewnić zespołom, w których są osoby z niepełnosprawnościami dodatkowy budżet na ewentualne nadgodziny. 

Oferta skierowana do pracowników z niepełnosprawnością zawiera:
• pakiet dodatkowych usług medycznych, w tym zabiegi rehabilitacyjne
• finansowy pakiet adaptacyjny 
• miejsca parkingowe w obiektach pracodawcy
• doposażenie stanowisk pracy (maty masujące, duże monitory ekranowe, ergonomiczne krzesła)
• porady wewnętrznego zespołu ekspertów.

Do wszystkich pracowników Orange Polska skierowaliśmy kampanię, której celem było „oswojenie” pracowników z tematem niepełnosprawności. Jednym z haseł przewodnich jest: „Wiemy, że są WŚRÓD nas – chcemy, żeby byli Z NAMI”. W ramach kampanii poza akcjami informacyjnymi organizowaliśmy konkursy tematyczne, w których pracownicy mogli poszerzać wiedzę o procedurze uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności i przysługujących uprawnieniach. Dodatkowo mieli możliwość bezpłatnego skorzystania z badań lekarskich, porad dietetyków i w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

Współpracujemy także z firmami społecznymi (zatrudniającymi osoby z niepełnosprawnościami), od których zakupione zostały usługi (ochrony, sprzątania czy telefonicznej obsługi klienta w call center). Tym samym wspieramy zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami. 

Dotychczasowe działania przyniosły m.in. korzyści takie jak:
• zwiększenie poziomu świadomości menedżerów i pracowników o obecności osób z niepełnosprawnością, ich prawach i potrzebach
• zwiększenie zaufania pracowników  z niepełnosprawnościami i ich poczucia, że są ważni dla firmy, a ich potrzeby są respektowane
•  zwiększenie liczby pracowników, którzy dostarczyli pracodawcy posiadane orzeczenie o niepełnosprawności
• obniżenie wysokości obowiązkowych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uzyskane w ten sposób środki przeznacza się m.in. na działania prozdrowotne w organizacji, w tym także na wsparcie pracowników z niepełnosprawnościami.  
   
Nasze kompleksowe podejście do zagadnienia niepełnosprawności w pracy przynosi dobre efekty – praca w otwartym i zróżnicowanym zespole nie tylko daje satysfakcję samym pracownikom, ale także prowadzi do generowania bardziej kreatywnych pomysłów i rozwiązań dla różnych grup klientów, co w końcowym efekcie przyczynia się do realizacji celów biznesowych. 

Ewa Krause,
Project Manager "Zdrowie na Tak"
Orange Polska

Nagranie z wystąpienia można zobaczyć TUTAJ

Kongres Różnorodności

Konferencja tematyczna, która od 2014 roku odbywa się w Warszawie. Zrzesza szerokie grono specjalistów, ekspertów, praktyków i przedstawicieli biznesu wokół tematu zarządzania różnorodnością. Kongres organizowany jest z inicjatywy firmy Henkel Polska oraz platformy BE.NAVIGATOR.