Dobrej lektury!


życzy Grupa ENERIS

Vincenzo Di Maria
Anna Hincz
Justyna Bendowska
Paweł Niziński
Dorota i Jacek Jakubowscy
prof. Arkadiusz Karwacki
Kamila Kępczyńska
więcej blogerów
VIDEO
INKLUZYWNA GOSPODARKA
STRAŻNICY PLANETY
DESIGN THINKING
DIGITAL SHIFT I MIASTO ARENĄ WSZYSTKIEGO
SOCIAL DESIGN
KAPITAŁ SPOŁECZNY
więcej kategorii
STRAŻNICY PLANETY
Grupa ENERIS

Koalicja 5 Frakcji - wywiad

Koalicja 5 frakcji to międzysektorowa inicjatywa kilkunastu firm i instytucji dostrzegających ogromną lukę w zakresie edukacji i narzędzi realizacji celów środowiskowych w Polsce. To pierwszy w...

ZOBACZ
STRAŻNICY PLANETY
Marcin Tischner

ZERO WASTE (CZ. I): NA CZYM POLEGA ZERO WASTE?

W 2014 r. roku przeciętny Polak wytworzył 272 kg odpadów (źródło: Eurostat). W 2016 r. było już to 303 kg na osobę (źródło GUS)....

ZOBACZ
RÓŻNOROD​NOŚĆ
Jadwiga Jadziewicz

DENTSU

Wsparcie rodziców - jedna z pięciu praktyk, które zostały wyróżnione podczas Kongresu Różnorodności...

ZOBACZ
RÓŻNOROD​NOŚĆ
Roche Polska

Roche Polska - Laureat Przeglądu Praktycy o Różnorodności 2017

Obecność kobiet w IT - jedna z pięciu praktyk, które zostały zaprezentowane podczas Kongresu Różnorodności...

ZOBACZ
STRAŻNICY PLANETY
Grupa ENERIS

Gospodarka o obiegu zamkniętym – czyli właściwie co?

Unia Europejska chce wspierać trwały i zrównoważony (sustainable) wzrost gospodarczy i dlatego w grudniu 2015 roku przyjęła pakiet na temat circular economy - Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Podstawą...

ZOBACZ
RÓŻNOROD​NOŚĆ
Kongres Różnorodności

Różnorodność jak kromka chleba

Kluczowe wydaje się dostrzeżenie grup pracowników, których potencjał, o którym mówiliśmy wcześniej, jest nie do końca wykorzystywany. Zapraszamy do lektury wywiadu z Dorotą Strosznajder z firmy...

ZOBACZ
STRAŻNICY PLANETY
Grupa ENERIS

Granty i promocja dobrych praktyk sposobem na angażowanie społeczności lokalnych

Konkursy grantowe stały się jednym z bardziej popularnych działań firm i organizacji pozarządowych. Nad tym jak czynić je bardziej efektywnymi zastanawialiśmy się z Grupą ENERIS....

ZOBACZ
STRAŻNICY PLANETY
Grupa ENERIS

Segreguję – nie widzę przeszkód, czyli jak osoby niewidome mogą chronić środowisko

Naklejki w alfabecie Braille’a na pojemnikach na odpady, szkolenia z zakresu obsługi klienta z niepełnosprawnością to tylko przykłady działań podjętych przez firmę ENERIS....

ZOBACZ
STRAŻNICY PLANETY
Grupa ENERIS

Miasto moje a w nim...kompost!

Kompostowanie przestaje być wyłączną domeną dzielnych działkowców i szczęśliwych posiadaczy ogrodów i dumnie wkracza do miast. W ten ruch może się łatwo włączyć każdy z nas. Podejmując...

ZOBACZ
STRAŻNICY PLANETY
Grupa ENERIS

Jak angażować społeczności lokalne w ochronę środowiska?

Redakcja BE.NAVIGATOR z Grupą ENERIS - partnerem tematu „Strażnicy Planety” - postanowiła przyjrzeć się temu, jak powstają społeczne projekty ekologiczne firm i w jaki sposób mogą one angażować...

ZOBACZ
STRAŻNICY PLANETY
Grupa ENERIS

Strażnicy Planety są wśród nas!

Według danych GUS w 2015 roku w Polsce zebranych zostało prawie 11 mln ton odpadów, co stanowi wzrost o 5% w stosunku do roku poprzedniego. Większe ilości odpadów produkowane przez każdego z nas...

ZOBACZ
STRAŻNICY PLANETY
Grupa ENERIS

Surowce i energia uwięzione w odpadach

Polska jest szóstym krajem w Europie pod względem populacji, ale wciąż nie radzimy sobie z wykorzystaniem surowców pochodzących z odpadów. Ile na tym tracimy?...

ZOBACZ
STRAŻNICY PLANETY
Grupa ENERIS

10 produktów, o których nie wiedziałeś, że powstają z odpadów

Jeszcze kilka lat temu na wszystko, co stare, zużyte, niepotrzebne i lądujące w koszu mówiliśmy „śmieci”. Później przyzwyczailiśmy się do „odpadów”. Dziś logicznym ciągiem tego toku...

ZOBACZ
KAPITAŁ SPOŁECZNY
Karolina Błońska-Szubstarska

Hotelarze coraz bardziej odpowiedzialni społecznie

Artykuł, który pierwotnie ukazał się w piśmie "Hotelarz", w 2017 r. otrzymał nagrodę główną w konkursie "Pióro odpowiedzialności" w kategorii ekspert. Zachęcam do lektury....

ZOBACZ
EKOODPOWIEDZIALNI
ANTALIS

Drukować czy nie drukować. Oto jest pytanie

O oszczędnościach i zużyciu papieru w sektorze finansowym....

ZOBACZ
INKLUZYWNA GOSPODARKA
Aleksandra Nowak

Człowiek w centrum biznesu

Rozmowa z Justyną Bakalarską, autorką książki „Marketing wartości”...

ZOBACZ
RÓŻNOROD​NOŚĆ
Kongres Różnorodności

Proces tworzenia i monitorowania polityki różnorodności w organizacji

Z Karoliną Szmidt, Dyrektorką HR Henkel Polska rozmawialiśmy o wyzwaniach związanych z wdrażaniem polityk różnorodności....

ZOBACZ
RÓŻNOROD​NOŚĆ
Kongres Różnorodności

Jak budować przestrzeń do umacniania postaw przywódczych?

Rozmowa o programie „iLead” i wyzwaniach liderów w organizacjach z Dorotą Strosznajder, Dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej oraz Pełnomocnik ds. odpowiedzialności społecznej Henkel Pol...

ZOBACZ
EKOODPOWIEDZIALNI
ANTALIS

Czy papier może być odpowiedzialny?

Mity i fakty na temat wpływu, jaki ma używanie papieru na środowisko naturalne....

ZOBACZ
KAPITAŁ SPOŁECZNY
Aleksandra Nowak

Leżę i.... pracuję!

Z Majką Lipiak, przedsiębiorczynią społeczną, CEO w Leżę i Pracuję rozmawia Aleksandra Nowak...

ZOBACZ
EDUKACJA
dr Agata Rudnicka

O trochę zapomnianej piramidzie odpowiedzialności

Część młodszych czytelniczek i czytelników, zwłaszcza Ci, którzy swoją historię ze społeczną odpowiedzialnością rozpoczęli niedawno mogą już nie pamiętać o co chodziło z piramidą odpowiedzialności,...

ZOBACZ
RÓŻNOROD​NOŚĆ
Anna Hincz

We Can Do It. O kobietach, równouprawnieniu, szacunku i biznesie.

Międzynarodowemu Dniu Kobiet zawsze towarzyszy w mediach gorąca debata na temat równych szans i roli kobiet w życiu gospodarczym i społecznym. W BE. NAVIGATORZE nie będzie inaczej. Wszystkim kobietom...

ZOBACZ
KAPITAŁ SPOŁECZNY
Joanna Lajstet

We have to keep looking.

Czyli CSR i firmy rodzinne....

ZOBACZ
EKOODPOWIEDZIALNI
Aleksandra Nowak

Razem, a nie osobno

Wywiad z prezesem zarządu Fundacji Nasza Ziemia Sławomirem Brzózkiem, który był gościem specjalnym I spotkania GO GREEN WITH ANTALIS...

ZOBACZ
EKOODPOWIEDZIALNI
Anna Hincz

Bez Ciebie to się nie uda

...czyli krótka rzecz o wyzwaniach edukacji konsumenckiej....

ZOBACZ
EDUKACJA
dr Agata Rudnicka

Czy społeczna odpowiedzialność organizacji ma sens?

Problematyka społecznej odpowiedzialności zagościła w świadomości ludzi polskiego biznesu około 15 lat temu. Dzisiaj z perspektywy już historycznej można powiedzieć, że CSR w wydaniu polskim...

ZOBACZ
EKOODPOWIEDZIALNI
ANTALIS

Eko inspiracje z Antalis

Rusza cykl warsztatów GO GREEN with Antalis, których współorganizatorem jest BE.NAVIGATOR...

ZOBACZ
RÓŻNOROD​NOŚĆ
Kongres Różnorodności

Różnorodność to cenny kapitał firmy

​Markus Raunig swoim wystąpieniem pod tytułem „Diversity — a key success factor for business?” otwierał III Kongres Różnorodności „Nowa perspektywa przywództwa”. Rozmowa o potrzebie...

ZOBACZ
INKLUZYWNA GOSPODARKA
Paweł Oksanowicz

Socjologia powstawania plam

To czym ludzie się brudzą stanowi wiedzę, jaką producent chemii użytkowej nie musi, ale może posiadać, aby w sposób wiarygodny zaistnieć na rynku. Czyli, tutaj będzie o ciekawej poznawczo stronie...

ZOBACZ
OTWARTE MIASTA I WSIE
Justyna Bakalarska

Miasta przyszłości tworzą współcześni

W Polsce, ze względów historycznych, przez lata funkcjonowało przekonanie, że to co znajduje się za naszym ogrodzeniem nie należy do nas, że jak coś się popsuło państwo powinno się tym zająć...

ZOBACZ
KAPITAŁ SPOŁECZNY
Justyna Bakalarska

Pokaż mi dowód na to, że warto prowadzić wartościowy biznes

Na Forum Ekonomicznym w Davos zaprezentował raport „2030 Purpose: Good business and better future. Connecting sustainable development with enduring commercial success.” Wyniki napawają optymizme...

ZOBACZ
RÓŻNOROD​NOŚĆ
Anna Hincz

Oda do R.

​R. się opłaca. Wiedzą o tym firmy, które zatrudniają osoby niepełnosprawne. Wiedzą organizacje, które pilnują, aby kobiety miały zapewnione taką samą ścieżkę kariery, jak mężczyźni,...

ZOBACZ
INKLUZYWNA GOSPODARKA
Martyna Skibińska

W poszukiwaniu kapitalizmu społecznego

Kapitalizm społeczny to od kilku lat święty Graal wszystkich, którzy wierzą, że da się łączyć proces dalszego bogacenia się bogatych ze sprawiedliwością i solidarnością społeczną. Bogacenie...

ZOBACZ
KAPITAŁ SPOŁECZNY
dr Marta Karwacka

Konsumenci nie gęsi… czyli nadchodzi era SMART consumers

Myślę sobie, że jeśli śledzisz blogi o odpowiedzialnej modzie (w tym howtowearitfair.pl) i czasem masz dość, kiedy patrzysz na witryny sklepów, jesteś zmęczony/a bezmyślnym kupowaniem i nie...

ZOBACZ
OTWARTE MIASTA I WSIE
Aleksandra Nowak

Rozwiązania dla czystego powietrza

Regularnie przekraczane normy jakości powietrza stały się w pierwszych dniach 2017 roku naszą smutną rzeczywistością. Czy istnieją sposoby na to by ten proces odwrócić bądź wykorzystać?...

ZOBACZ
RÓŻNOROD​NOŚĆ
Kongres Różnorodności

Odkryć źródło w różnorodności

Budownictwo dostępne - praktyka zaprezentowana w ramach przeglądu Praktycy o Różnorodności...

ZOBACZ
RÓŻNOROD​NOŚĆ
Kongres Różnorodności

Skąd właściwie ta spółdzielnia?

Pojąć Głębię - praktyka zaprezentowana w ramach przeglądu Praktycy o Różnorodności...

ZOBACZ
RÓŻNOROD​NOŚĆ
Kongres Różnorodności

Zdrowie na TAK

Zdrowie na TAK - praktyka zaprezentowana w ramach przeglądu Praktycy o Różnorodności...

ZOBACZ
RÓŻNOROD​NOŚĆ
Kongres Różnorodności

Win with Capgemini

Win With Capgemini - jedna z 6 praktyk, które zostały zaprezentowe podczas III Kongresu Różnorodności....

ZOBACZ
RÓŻNOROD​NOŚĆ
Paweł Oksanowicz

Zarządca folwarku czy autentyczny lider?

III Kongres Różnorodności wpisał się po raz kolejny do debaty publicznej dotyczącej zarządzania organizacjami. W tym roku skupiliśmy się na jakości przywództwa w Polsce, w odniesieniu do zarządzania...

ZOBACZ
EDUKACJA
Jowita Wieleszczyk

CSR tylko wśród firm? Nic bardziej mylnego!

O tym, czym jest właściwie idea CSR, wiedzą wciąż nieliczni. Ale z założeniami koncepcji spotykamy się na co dzień....

ZOBACZ
KAPITAŁ SPOŁECZNY
Justyna Bakalarska

Nie zjadajmy własnego ogona

Wartościowych inicjatyw, które nawołują do zmiany oblicza współczesnego biznesu na bardziej ludzkie, odpowiedzialne, etyczne czy ekologiczne jest coraz więcej. Konferencje, organizacje, stowarzyszenia,...

ZOBACZ
DIGITAL SHIFT I MIASTO ARENĄ WSZYSTKIEGO
Dominika Urzędowska

Rewitalizujemy!

„Rewitalizacja” to pojęcie nadużywane. Czytamy o rewitalizacji paznokci, garderoby, łazienki, w najlepszym razie – kamienicy. Na takie słowa zżymają się miejscy aktywiści i do znudzenia...

ZOBACZ
INKLUZYWNA GOSPODARKA
Katarzyna Kamińska

Wciąż brakuje u nas mody na naprawianie świata - wywiad

O biznesie społecznym, modzie na naprawienie świata i rozwoju przedsiębiorczości społecznej słów kilka - z Katarzyną Kamińską rozmawiała Aleksandra Nowak...

ZOBACZ
KAPITAŁ SPOŁECZNY
Justyna Bakalarska

Nigdy więcej sceptycyzmu!

Przekonując do marketingu wartości, do prowadzenia etycznego biznesu, do tego, że partycypacja, podmiotowość człowieka i odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw jest możliwa wciąż spotykam...

ZOBACZ
EDUKACJA
Martyna Rubinowska

Liderzy zaczynają młodo – Radość Zmiany

Dzieci muszą dorosnąć do wielu rzeczy. Żeby wcisnąć guzik na najwyższe piętro w windzie. Żeby oddać głos w wyborach. Żeby wypić wino przy rodzinnym obiedzie. Żeby zostać liderem… w Ashoce...

ZOBACZ
RÓŻNOROD​NOŚĆ
Justyna Bakalarska

Wychowanie do różnorodności

Polska jest jednym z krajów o najniższych wskaźnikach poziomu empatii, tolerancji i zaufania w Europie. Trudno znaleźć jednoznaczny powód takiego stanu rzeczy. Niektórzy wskażą homogeniczność...

ZOBACZ
INKLUZYWNA GOSPODARKA
Paweł Oksanowicz

Made by family

Polskie firmy w większości nie mają długiej historii. Lub takiej, która sięga pokoleń. A przecież rodzinność to także strategiczny model gospodarczy, realizowany od dziesiątek lat niedaleko...

ZOBACZ
INKLUZYWNA GOSPODARKA
Łukasz Łącki

Doceńmy tekturę!

Tektura – jeden z doskonałych przykładów myśli technologicznej człowieka. Materiał dobrze znany każdemu z nas, wykorzystany po raz pierwszy jako opakowanie w 1903 roku. Biorąc pod uwagę jego...

ZOBACZ
EDUKACJA
Fundacja Realia Kariery

Polski rynek pracy 2016 z perspektywy doradców kariery

Dynamiczny, zmienny, otwarty, elastyczny, międzynarodowy, niestabilny. Tak można scharakteryzować współczesny rynek pracy....

ZOBACZ
DIGITAL SHIFT I MIASTO ARENĄ WSZYSTKIEGO
Katarzyna Stobiecka

Carbon footprint – firma a ślad węglowy

Stajemy dziś w obliczu wielu ogromnych wyzwań środowiskowych. Zbilansowanie śladu węglowego (tzw. footprint) jest jednym z najtrudniejszych z nich....

ZOBACZ
DIGITAL SHIFT I MIASTO ARENĄ WSZYSTKIEGO
dr Monika Szewczyk

Jest potencjał w usługach ekosystemowych

Czy aktualna koncepcja usług ekosystemowych zmieni spojrzenie na rolę ekosystemów w gospodarce?...

ZOBACZ
KULTURA, JĘZYK, MEDIA, CYFROWA WRAŻLIWOŚĆ
Jan Domaniewski

Po owocach nas nie poznacie, czyli milczenie w sprawie intencji

Bardzo często, pracując z firmami lub organizacjami społecznymi, słyszę od nich następujące zdanie: „najlepiej świadczą o nas rzeczy, które robimy”. Czyli po owocach nas poznacie… Otóż...

ZOBACZ
KAPITAŁ SPOŁECZNY
dr Marta Karwacka

Ubierajmy się z uwagą

Czy macie czasem poczucie, że tempo życia nas przerasta? Odnoszę wrażenie i coś mi mówi, że nie jestem w tym odosobniona, że współczesna gonitwa we wszystkich niemal obszarach naszego życia...

ZOBACZ
DIGITAL SHIFT I MIASTO ARENĄ WSZYSTKIEGO
Mirek Kępiński

Transparentność w relacji agencja reklamowa - klient

W ostatnich dniach dużo uwagi w mediach branżowych poświęconych jest transparentności w obszarze zakupu mediów. Temat wywołuje sporo kontrowersji po obu stronach Atlantyku....

ZOBACZ
DIGITAL SHIFT I MIASTO ARENĄ WSZYSTKIEGO
Katarzyna Stobiecka

Co łączy butelkę, wybielacz i kolektor słoneczny?

Krótka rozprawa o prądzie i sile światła oraz ich potencjale zmieniania świata...

ZOBACZ
INKLUZYWNA GOSPODARKA
Katarzyna Nowak

W spółdzielni CSR IS NOT DEAD

Spółdzielczość jako przykład prawie idealnego przedsiębiorstwa wcielającego zasady społecznej odpowiedzialności biznesu w życie....

ZOBACZ
INKLUZYWNA GOSPODARKA
Kinga Sowik

(R)ewolucja marek?

Konsumenci oczekują większego i bardziej realnego zaangażowania od biznesu – wynika że światowych badań zajmujących się mierzeniem oczekiwań konsumenckich względem marek....

ZOBACZ
INKLUZYWNA GOSPODARKA
Justyna Bendowska

Syzyf w drodze po lepszy świat

Rozmowa z Justyną Bendowską, koordynatorką programu Społeczny StartUp w Ashoka...

ZOBACZ
KULTURA, JĘZYK, MEDIA, CYFROWA WRAŻLIWOŚĆ
Ray Martin

Mind the Gap

Każdy z nas w mniejszym lub większym stopniu żyje w pewnego rodzaju zawieszeniu. Utknęliśmy gdzieś pomiędzy życiem, którego naprawdę pragniemy a tym, które obecnie prowadzimy. Czy jedyne czego...

ZOBACZ
INKLUZYWNA GOSPODARKA
Wiktoria Wejner

Biznes w ludzkiej skórze

Odnoszę ostatnio wrażenie, że tak bardzo skupiliśmy się na udowodnieniu, że CSR się opłaca, przynosi korzyści i jest w pełni zyskowny, że zagubiliśmy istotę sprawy. Argumentowanie pozostało...

ZOBACZ
DIGITAL SHIFT I MIASTO ARENĄ WSZYSTKIEGO
Aleksandra Nowak

Paradoks prywatności

Czy słyszeliście już o Big Data? Chodzi o ogromne ilości danych dostępne w Internecie, których spora część w dokładny sposób jest w stanie opisać naszą prywatność: zainteresowania, przekonania,...

ZOBACZ
INKLUZYWNA GOSPODARKA
Magdalena Mitraszewska

Początki CSR-u w firmie, czyli oswajanie z wodą

Najważniejszy jest pierwszy krok, zaangażowanie się firmy w coś więcej niż osiąganie krótkofalowego zysku i pokazanie, że CSR to inwestycja, a nie koszt....

ZOBACZ
OTWARTE MIASTA I WSIE
Dominika Urzędowska

Śniadanie na Trawie, czyli win-win

Międzynarodowy Dzień Ochrony Środowiska obchodzimy w ten sposób od 9 lat. W centrum wpisanego na listę Unesco Starego Miasta rozkładamy 2000 m kwadratowych trawy. I zapraszamy. Na trawniku spotykają...

ZOBACZ
OTWARTE MIASTA I WSIE
Dominika Urzędowska

Uchodźcy.Wielogłos

We wszystkich mediach zamachy w Brukseli. Premier Beata Szydło ogłasza, że Polska nie jest gotowa przyjąć żadnych uchodźców. I słusznie!...

ZOBACZ
OTWARTE MIASTA I WSIE
Magdalena Mitraszewska

Duży może więcej?

Czy w cieniu głośnych projektów CSR wielkich przedsiębiorstw jest miejsce na sektor MSP? Czy lokalne zaangażowanie ma sens i może przynieść firmie realne korzyści? Po co w ogóle się w to ba...

ZOBACZ
KAPITAŁ SPOŁECZNY
prof. Bolesław Rok

Trudne pytania

Kiedy dla dzieci w szkole zaczynają się ferie świąteczne, nauczyciele mają więcej czasu. Wtedy czytają stare sprawdziany, znajdując często zabawne lub dziwne sformułowania, które uczniom zdarzało...

ZOBACZ
SOCIAL DESIGN
dr Marta Karwacka

Krzyk, nie szyk

Kilka dni temu świat mody obiegła elektryzująca wiadomość. Grupa Armani ogłosiła, że rezygnuje z używania naturalnych futer w swoich kolekcjach. Informacja, która pojawiła się na stronie firmy,...

ZOBACZ
OTWARTE MIASTA I WSIE
Dominika Urzędowska

Porto Alegre

Zaczął się sezon na budżety obywatelskie. Kolejne polskie miasta wykrawają wąziutkie kawałki tortu i pozwalają mieszkańcom decydować, na co powinny być wydane ich pieniądze. Dzięki budżetom...

ZOBACZ
SOCIAL DESIGN
Vincenzo Di Maria

Język, który nie zna granic

Rozmowa z Vincenzo di Maria, międzynarodowym ekspertem w dziedzinie codesignu i innowacyjności społecznej....

ZOBACZ
INKLUZYWNA GOSPODARKA
Karolina Błońska-Szubstarska

Ubierz się i zwróć, czyli wkluczanie przez ubranie

Skompletowanie stroju, w którym można wyglądać kompetentnie i wzbudzić zaufanie podczas rozmowy o pracę, a przede wszystkim czuć się pewnie, jest sporym wysiłkiem finansowym, dla wielu nie do...

ZOBACZ
INKLUZYWNA GOSPODARKA
Karolina Długosz

Come closer...

Pewnego dnia w Krakowie na spotkaniu ze znajomymi z liceum koleżanka, która właśnie wróciła z nie pamiętam którego skandynawskiego kraju, powiedziała „nie chciałabym skończyć w outsourcingu”....

ZOBACZ
VIDEO
Kinga Sowik

„Innowacje społeczne w polityce rozwojowej miast - case miasta Bilbao”

Wystąpienie Gorka Espiau - gościa specjalnego konferencji CR Navigator "Innowacje społeczne. Nowe otwarcie"...

ZOBACZ
KAPITAŁ SPOŁECZNY
Liza Lort-Phillips

Nowe oblicza Europy - sezon dobrej woli prosto z frontu kryzysu uchodźców na wyspie Lesbos

Nic nie przygotuje cię na „twój pierwszy raz”: kiedy o północy do małego Fiata upychasz dziewięcioosobową rodzinę mokrych, zmarzniętych i straumatyzowanych ludzi i przewozisz ich gdzieś w...

ZOBACZ
KAPITAŁ SPOŁECZNY
Kamila Kępczyńska

Jak angażować pracowników w CSR

Lista zasad dotyczących wdrażania najważniejszych praktyk CSR/zrównoważonego rozwoju w firmie, opracowana na podstawie wywiadów z 17 liderami reprezentującymi 12 firm biorących udział w rankingu...

ZOBACZ
RÓŻNOROD​NOŚĆ
Michał Bielecki

Kobiety STEM - cicha rewolucja? - cz. 2

W ostatnich latach coraz częściej pojawiają się inicjatywy mające na celu zwrócenie uwagi na problem niskiej reprezentacji kobiet w świecie nauk STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)....

ZOBACZ
VIDEO
Paweł Niziński

Wystarczy zrobić miejsce wartościom

Diversity - czy po prostu szacunek dla innego? Wystąpienie Pawła Nizińskiego podczas II Kongresu Różnorodności. 6.10.2015, Och-Teatr w Warszawie...

ZOBACZ
INKLUZYWNA GOSPODARKA
dr Magdalena Krukowska

Ekonomia binarna jako antidotum na nierówności?

Wicepremier Mateusz Morawiecki zaproponował w swoim planie gospodarczym dla Polski wsparcie akcjonariatu pracowniczego. To bynajmniej nie nowa idea, ale – choć pełna zalet – rzadko wdrażana. D...

ZOBACZ
RÓŻNOROD​NOŚĆ
Michał Bielecki

Kobiety STEM - cicha rewolucja? - cz. 1

Kwestię obecności kobiet w nauce można bardzo łatwo i szybko strywializować. Od wygłoszenia truizmu – samego w sobie niepoprawnego politycznie, że kobiety nie ustępują nawet na krok mężczyznom...

ZOBACZ
KAPITAŁ SPOŁECZNY
prof. Arkadiusz Karwacki

CSR i transcendencja – czy istnieje życie po śmierci? Cz. 2.

Biznes nadal będzie kierował się zyskiem. Ruchy konsumenckie i wzrastająca świadomość konsumencka mogą wymuszać zmiany w środowisku biznesu i instytucji publicznych, uwzględniające działania...

ZOBACZ
OTWARTE MIASTA I WSIE
Paweł Oksanowicz

Pan tu nie stał

Ustawa antysmogowa spowodowała że w Krakowie zamilknie na wieki kilkanaście tysięcy kominków. Nie tylko tam, ale w miastach dolnośląskich zakazy palenia drewnem i węglem w mieście spowodują,...

ZOBACZ
SOCIAL DESIGN
prof. Anna Olejniczuk-Merta

Wdrażanie innowacji społecznych w Polsce

Świat znajduje się w punkcie rozwoju, gdzie wyłączna dbałość o wzrost gospodarczy i jego ilościowe aspekty wyrażane wzrostem PKB już nie wystarczają. Istnieje wyraźna potrzeba jakościowego...

ZOBACZ
VIDEO
Kinga Sowik

Panel dyskusyjny "Różnorodni znaczy różni, czyli po co nam szacunek w pracy"

Dyskusja panelowa przeprowadzona 6.10.2015 w ramach II Kongresu Różnorodności....

ZOBACZ
KAPITAŁ SPOŁECZNY
prof. Arkadiusz Karwacki

CSR i transcendencja – czy istnieje życie po śmierci? Cz. 1.

Paweł Niziński – lider wpływowej w środowisku ludzi związanych z odpowiedzialnym biznesem firmy Goodbrand (dzisiaj Better – wydawca niniejszej blogosfery) na różnych forach prowokacyjnie stwierdza:...

ZOBACZ
KULTURA, JĘZYK, MEDIA, CYFROWA WRAŻLIWOŚĆ
Jan Domaniewski

Szokujący deficyt świadomych twórców komunikacji

Wiemy już że informacja musi być sugestywna, wiemy nawet, że należy ją dostosować do odbiorcy. Ale dlaczego dana informacja działa na odbiorcę tak a nie inaczej – tego już nie wiemy. Może...

ZOBACZ
RÓŻNOROD​NOŚĆ
Dorota Czerwińska

Życzmy sobie mądrych szefów

Liderzy przez mądre przywództwo mogą wpływać na upowszechnianie właściwych postaw i zachowań w zarządzaniu różnorodnością...

ZOBACZ
RÓŻNOROD​NOŚĆ
Dorota Czerwińska

Y-greki w pracy i... o pracy

Osoby w wieku 20-35 lat, zwane pokoleniem Y, to dziś prawie 40 proc. osób w wieku produkcyjnym. Są bardzo ważną siłą w biznesie, a właściwe nimi zarządzanie wpływa pozytywnie na rozwój fir...

ZOBACZ
RÓŻNOROD​NOŚĆ
Dorota Czerwińska

Szanujmy to, że jesteśmy różni

Różnorodności nie da się zdefiniować. Ona po prostu jest, tylko trzeba ją szanować i umieć nią zarządzać — przyznali uczestnicy debaty II Kongresu Różnorodności Diversity 2.0 — w stronę...

ZOBACZ
RÓŻNOROD​NOŚĆ
Dorota Czerwińska

Otwarci na różnorodność

Henkel stawia na przemyślaną politykę personalną, tworzenie kultury zarządzania przez wartości, której efektem jest szacunek do różnorodności....

ZOBACZ
RÓŻNOROD​NOŚĆ
Dorota Czerwińska

W stronę wartości

Uprzedzenia i stereotypy wciąż powstrzymują przedsiębiorców przed wykorzystaniem potencjału wszystkich pracowników. Jak zatem tworzyć harmonijne środowisko pracy sprzyjające różnorodności...

ZOBACZ
KULTURA, JĘZYK, MEDIA, CYFROWA WRAŻLIWOŚĆ
Jan Domaniewski

Prawda o regułach nowych mediów…

Żyjemy w czasach, w których ani opinia publiczna, ani media, nie mają własnego języka opisu rzeczywistości. Zapożyczają więc język od tych, którzy wydają im się w danej dziedzinie przekon...

ZOBACZ
OTWARTE MIASTA I WSIE
Martyna Skibińska

Niebieskie światło i białe rękawiczki, czyli czujne innowacje behawioralne

W dzisiejszych trudnych czasach rewolucyjna czujność decyduje o przetrwaniu. Utrata czujności choćby na krótką chwilę może nas kosztować życie. Badacze wskazują nam, jak pielęgnować przytomny...

ZOBACZ
INKLUZYWNA GOSPODARKA
dr Marta Karwacka

Konsumenckie przebudzenie

Dokładnie 2 lata temu w Polsce odnotowaliśmy sukces pierwszego bojkotu konsumenckiego. Mówię o sukcesie z pełną świadomością, jednocześnie zdając sobie sprawę z tego jak często krytykowano...

ZOBACZ
OTWARTE MIASTA I WSIE
prof. Arkadiusz Karwacki

Wolność a współpraca

Podczas wrześniowych rozmów przed Europejskim Forum Nowych Idei miałem przyjemność dyskutować z zaproszonymi ekspertami w grupie, której postawiono zadanie nakreślenia diagnozy oraz niezbędnych...

ZOBACZ
INKLUZYWNA GOSPODARKA
Karolina Długosz

Jak wkluczać z głową?

Wyobrażacie sobie Państwo osobę niewidomą na tzw. open-spac’ie? Nie, nie jako jednorazowe wydarzenie, ale codziennie przychodzącą do pracy. Czy takiej osobie w ogóle powiecie „do zobaczenia...

ZOBACZ
KAPITAŁ SPOŁECZNY
Kamila Kępczyńska

By nie uleciało z nas powietrze…

Młody, wykształcony człowiek, który rozpoczyna kolejny etap swojej kariery, jest podobny do balonika, napełnionego powietrzem i gotowego szybko wzbić się ku niebu, aby jak najprędzej zrealizować...

ZOBACZ
KAPITAŁ SPOŁECZNY
Dorota i Jacek Jakubowscy

Pracuj z sensem

Po co pracujemy? Większość odpowie „dla pieniędzy, dla związanego z nimi bezpieczeństwa”. To prawda, ale równie ważne są inne czynniki – poczucie przynależności, bycie częścią zadaniowej...

ZOBACZ
INKLUZYWNA GOSPODARKA
prof. Bolesław Rok

Gospodarka społecznie integrująca

Kolejne raporty ONZ dowodzą, że nie można przezwyciężyć ubóstwa i większości innych wyzwań bez zdecydowanego działania wszystkich partnerów na rzecz budowania gospodarki, w której uwzględnia...

ZOBACZ
SOCIAL DESIGN
prof. Arkadiusz Karwacki

Usłyszeć innowację

Wydarzeniem szczególnie dyskutowanym i zapamiętanym przez uczestników „Rozmów przed EFNI 2015” w ramach tegorocznego Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie, było wystąpienie Chris Sigaloff...

ZOBACZ
KAPITAŁ SPOŁECZNY
Aleksandra Nowak

Odczarować porażkę

Nie od dzisiaj wiadomo, że na każdym etapie naszego życia porażka jest wpisana w proces uczenia się. Ręka do góry, kto z nas w dzieciństwie nie słyszał "jak się nie przewrócisz, to się nie...

ZOBACZ