KONGRES RÓŻNORODNOŚCI

Zespół Henkel Polska oraz BE.NAVIGATOR dziękuje za udział w III Kongresie Różnorodności!


9 listopada 2016 odbył się III Kongres Różnorodności – wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz kluczowych inicjatyw CSR w Polsce. Celem Kongresu, organizowanego przez BE.NAVIGATOR oraz Henkel Polska, jest pobudzenie dyskusji na temat wyzwań różnorodności w miejscu pracy i zarządzania poprzez wartości.

Tegoroczna trzecia edycja Kongresu Różnorodności poświęcona była nowej perspektywie przywództwa. Wspólnie z naszymi gośćmi poszukiwaliśmy odpowiedzi na pytania dotyczące roli lidera w procesie wdrażania idei różnorodności w organizacji. Rozmawialiśmy między innymi o:

* wpływie koncepcji zarządzania różnorodnością na kształtowanie postaw i ról liderów w organizacjach
* sposobie otwierania menedżerów na wątki związane z różnorodnością i kaskadowaniu tej idei w strukturach organizacji
* wspieraniu liderów w tworzeniu efektywnie współpracujących zespołów

Poza stałymi punktami programu – inspirującym wystąpieniem gościa specjalnego, czy cieszącym się dużym zainteresowaniem panelem dyskusyjnym, nie zabrakło także pola do wymiany doświadczeń.

Tegoroczną nowością był Przegląd „Praktycy o różnorodności” prezentujący najbardziej innowacyjne i angażujące polskie dobre praktyki w zakresie zarządzania różnorodnością. Do wzięcia udziału w przeglądzie zaprosiliśmy zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, międzynarodowe korporacje, jak i organizacje pozarządowe oraz instytucje publiczne, które mogą pochwalić się ciekawymi inicjatywami z zakresu zarządzania różnorodnością w miejscu pracy.
 
Ze zgłoszonych inicjatyw, jury w składzie; Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, prof. Janina Filek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Paweł Niziński, wydawca BE.NAVIGATOR wyłoni 6 najbardziej efektywnych, innowacyjnych i angażujących.

Dowiedz się więcej o Przeglądzie Praktycy o Różnorodności TUTAJ
Zapraszamy do zapoznania się z materiałami video TUTAJ