IV Kongres Różnorodności

Dziękujemy, że byliście z nami!

13 października 2017 r. w warszawskim Och-Teatrze odbyło się coroczne święto praktyków i entuzjastów różnorodności i włączania społecznego. IV Kongres Różnorodności „O tolerancji” obfitował w ciekawe dyskusje nad postawami społecznymi oraz pomysłami sprzyjającymi budowaniu i wzmacnianiu otwartości na różnorodność w miejscu pracy, przestrzeni publicznej czy dyskursie publicznym. Wydarzenie, od 4 lat organizowane przez platformę BE.NAVIGATOR oraz firmę Henkel Polska, zgromadziło niemal 300 uczestników (w przestrzeni teatru oraz poprzez transmisję on-line).
 
Gości Kongresu powitała z ekranu Krystyna Janda w przygotowanym specjalnie na potrzeby wydarzenia materiale video poświęconym tolerancji i akceptacji dla odmienności poglądów. 

Gospodarze wydarzenia również podkreślali rolę otoczenia społecznego i kondycji idei różnorodności w Polsce:

Biznes nie działa w próżni. Różnorodność zmienia sposób, w jaki ludzie wchodzą ze sobą w interakcje, komunikują się, zarządzają organizacją. Różnorodność pozwala nam dostrzec w ludziach to, co jest dobre i wartościowe – powiedziała, witając gości, Dorota Strosznajder, pełnomocnik ds. odpowiedzialności społecznej Henkel Polska.

Nie będzie szacunku w organizacjach, jeśli nie będzie szacunku dla różnorodności. Tylko wtedy, gdy w organizacjach jest miejsce na szacunek dla innego człowieka, jest też szansa na współpracę. Jeśli pigułki inspiracji, jakie w Państwach zasialiśmy przyniosą nowe sojusze, nowe partnerstwa i otwartość na dialog, to znaczy, że osiągnęliśmy nasz cel – dodał Paweł Niziński, CEO firmy BETTER., wydawcy platformy BE.NAVIGATOR.
 
Konieczność angażowania każdego pracownika w działania organizacji i rolę potencjału różnorodności niezbędnego dla innowacji i kreatywności zespołu podkreślała także Louise Pulford, gość specjalny wydarzenia. 
Różnorodność jest kluczem do budowania kultury opartej na innowacjach społecznych i efektywnego tworzenia prawdziwego dialogu z pracownikiem. Obecnie po prostu nie stać nas na to, by w naszych organizacjach nie było różnorodności – podkreśliła dyrektorka Social Innovation Exchange (SIX). 

Publiczność zgromadzona w Och-Teatrze i śledząca wydarzenie online zapoznała się także z wynikami badania opinii  przeprowadzonego na potrzeby IV Kongresu Różnorodności pt. „Obecność tolerancji dla różnorodności w społeczeństwie polskim 2017 roku”. Wynika z niego między innymi, że tolerancja i akceptacja dla różnorodności jest zdecydowanie wyższa w miejscu pracy niż w życiu osobistym, że większość społeczeństwa widzi równość szans w kraju jako pozostawiającą wiele do życzenia oraz że kobiety są bardziej otwarte na różnorodność niż mężczyźni, zarówno w miejscu pracy, jak i w życiu osobistym. Szczegółowe wyniki badań zostaną opublikowane w najbliższym czasie.

IV Kongres Różnorodności to także trzy ważne debaty dotykające różnych aspektów różnorodności. 

Podczas pierwszej z nich, stanowiącej komentarz do zaprezentowanych wyników badania opinii społecznej, Anna Kobierska z Henkel Polska, Wojciech Eichelberger, psycholog i psychoterapeuta, Katarzyna Wierzbowska, prezeska Sieci Przedsiębiorczych Kobiet oraz Katarzyna Nowak z Grupy Orbis a także moderatorka – Zuzanna Ziomecka, dyskutowali na temat korzyści wynikających z kobiecego stylu zarządzania oraz szukali sposobów na wdrażanie rozwiązań inkluzyjnych w organizacjach. W debacie poświęconej tworzeniu otwartych miast, Alicja Knast – dyrektorka Muzeum Śląskiego oraz Jakub Szczęsny – architekt, rozmawiali na temat tożsamości miejskiej i metod wzmacniania wielokulturowości we wzmacnianiu miejskiego potencjału. Wątki tożsamości i otwartości społecznej poruszone były również w debacie dotyczącej języka współczesnych mediów, w której Kuba Wygnański – prezes zarządu Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Maria Cywińska – socjolożka internetu oraz Maciej Piwowarczuk – storyteller i dokumentalista, szukali rozwiązań dla wzmacniania edukacji językowej i wrażliwości na słowa. 

Wydarzenie zamykał organizowany już po raz drugi przegląd dobrych praktyk „Praktycy o Różnorodności". Uczestnicy Kongresu poznali inspirujące przykłady rozwiązań na zarządzanie różnorodnością w organizacjach. W uznaniu za dobre praktyki na rzecz promowania różnorodności 
w swoich organizacjach, wyróżnieni zostali i przed publicznością wystąpili przedstawiciele oraz przedstawicielki, pięciu organizacji: EY Polska, Dentsu Aegis Network Polska, Volkswagen Motor Polska, Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ oraz Roche Polska Sp. z o.o . 

Werdykt prac Jury odczytała Marzena Strzelczak, Dyrektorka Forum Odpowiedzialnego Biznesu i przedstawicielka Jury Przeglądu: 

Budowanie otwartych na różnorodność miejsc pracy staje się powoli koniecznością dla organizacji, którym zależy na rozwoju, a dla tych, które szukają innowacji, jest to po prostu nieodzowne. Ważne, że organizatorom Kongresu udało się stworzyć przestrzeń, w której zwolennicy zarządzania różnorodnością mogą wspólnie szukać rozwiązań, także poza murami swoich organizacji – powiedziała Marzena Strzelczak. Niemniej jednak, mamy wciąż dużo do zrobienia – z przeprowadzonych na zlecenie Karty Różnorodności badań wynika, że ponad 50% polskich przedsiębiorców nie słyszało o czymś takim, jak zarządzanie różnorodnością – dodała.

IV Kongres Różnorodności „O tolerancji” dobiegł końca, ale troska organizatorów o propagowanie różnorodności wciąż trwa. W ramach cyklu „Potencjał różnorodności” dostępnego na platformie www.be-navigator.pl będzie można znaleźć dobre praktyki zarządzania diversity  w organizacjach (w tym praktyki prezentowane w ramach pokazu „Praktycy o różnorodności” oraz praktyki zebrane od uczestników podczas wydarzenia). 

Kongres Różnorodności organizowany jest przez platformę BE.NAVIGATOR i Henkel Polska.

Patronat merytoryczny nad wydarzeniem objęła Karta Różnorodności, koordynowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 

Patronami medialnymi Kongresu byli: BIZON – Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny, Business&Prestige.pl, Employerbranding.pl, Kampaniespołeczne.pl, nienieodpowiedzialni.pl, Personel i Zarządzanie, proto.pl, Tebaby.pl
 
Więcej informacji (w tym materiały video oraz zdjęcia z Kongresu) dostępne będą wkrótce pod adresem: http://be-navigator.pl/pl/kongres-roznorodnosci/ 

Dziękujemy, że byliście z nami!


Paweł Niziński i Dorota Strosznajder - pomysłodawcy i organizatorzy wydarzenia 

Louise Pulford, Dyrektorka brytyjskiej organizacji SIX
 
Laureaci i Jury Przeglądu "Praktycy o Różnorodności" od lewej: Paweł Niziński (BETTER), Marzena Strzelczak (Forum Odpowiedzialności Biznesu), Alan Zimoląg i Agnieszka Stefanko (Volkswagen Motor Polska), Maciej Wiatrowski i Zuzanna Janaszek-Maciaszek (Fundacja Podaj Dalej), Jadwiga Jadziewicz (Dentsu Aegis Network Polska), Agnieszka Maciejewska (EY Polska), Aleksandra Ossowska-Owczarczyk (Roche Polska), Dorota Strosznajder (Henkel Polska).

* * *
Kongres Różnorodności to konferencja tematyczna organizowana od 2013 r. Każdego roku zrzesza szerokie grono specjalistów, ekspertów, praktyków, przedstawicieli biznesu, organizacji pozarządowych, świata nauki i mediów wokół tematu zarządzania różnorodnością. Kongres organizowany jest z inicjatywy firmy Henkel Polska oraz platformy BE.NAVIGATOR.