Poprzednie edycje

Poprzednie edycje

Kongres Różnorodności już od 3 lat podejmuje tematy zarządzania różnorodnością w miejscu pracy i inspiruje przedstawicieli wielu środowisk i sektorów do wdrażania rozwiązań z zakresu diversity w swoich strukturach. Od początku istnienia naszą misją jest szerokie promowanie idei różnorodności w życiu biznesowym i społecznym oraz pobudzanie międzysektorowej dyskusji w tym zakresie.

Historia Kongresu sięga jeszcze 2013 roku, kiedy to firma Henkel i magazyn CR Navigator zorganizowały pierwsze tego typu międzysektorowe spotkanie tematyczne  „Innowacyjny potencjał różnorodności”. Na ich zaproszenie, gość specjalny, Micheal Pyner, doradca w zakresie rozwoju zaangażowania i przywództwa społecznego, współtwórca londyńskiej organizacji Schoreditch Trust, opowiadał o efektywnych modelach biznesowych, które trwale mogą wspierać inkluzję społeczną.

Ogromne zainteresowanie tematem różnorodności oraz świadomość istotności poruszanych zagadnień skłoniły organizatorów do stworzenia nowego wydarzenia na większą skalę – Kongresu Różnorodności.


Podczas I Kongresu Różnorodności w 2014 r. pt.: „Kongres Różnorodności – nowe kierunki w CSR” po raz pierwszy w Polsce, przedstawiciele biznesu, instytucji publicznych i środowisk akademickich zastanawiali się nad strategicznym znaczeniem idei zarządzania różnorodnością w organizacjach dla osiągania celów biznesowych i społecznych. Gościem specjalnym wydarzenia był Miguel Gurrola – ekspert w zakresie wdrażania strategii różnorodności do międzynarodowych organizacji.

Wielokulturowość i globalna skala działania międzynarodowych organizacji, polityka wobec kobiet, rozwój seniorów w organizacji, tworzenie miejsc pracy dla pokolenia Y, ważkość zarządzania przez wartości w tworzeniu kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa czy rola samorozwoju pracownika i konieczność dostrzegania w odmienności kulturowej mocnych stron zespołu to tylko kilka z tematów, które zostały poruszone w wystąpieniach zaproszonych gości i podczas dyskusji panelowej.  


W pierwszej edycji Kongresu dyskutowaliśmy o idei różnorodności. W 2015 roku podczas II Kongresu Różnorodności „Diversity 2.0 –w stronę wartości”, poszliśmy o krok dalej pogłębiając wątki- znaczenia mądrego przywództwa, roli liderów oraz wartości w procesie zarządzania różnorodnością. W czasie wydarzenia Dyskutowano o roli wartości, które towarzyszą nam nie tylko w życiu zawodowym ale także prywatnym i uwzględnienia ich w procesie zarządzania różnorodnością; eksperci skupili się także na tematyce elastyczności organizacji i konieczności dobrego zdiagnozowania potrzeb poszczególnych grup pracowników. Podczas wydarzenia zostały zaprezentowane wyniki badania „Y-eki w pracy” realizowane przez dom badawczy 4P research mix na zlecenie firmy Henkel. Wykład gościa specjalnego prof. Mike’a Thompsona pt. „Mądre przywództwo – jak skutecznie zarządzać różnorodnością w organizacji?” przybliżył natomiast uczestnikom model mądrego przywództwa, które - poprzez wsparcie rozwoju osobistego - wpływa na zmianę polityki, upowszechnianie dobrych praktyk i kształtowanie postaw w procesie zarządzania różnorodnością.

W ciągu 2 edycji, 2 gości specjalnych, 20 ekspertów, i ponad 200 uczestników dzieliło się swoimi doświadczeniami, wiedzą i pomysłami na rozwój polityki diversity. Kongres to jedyne wydarzenie w Polsce, w którym przedstawiciele sektora prywatnego, publicznego i non-profit wspólnie zastanawiają się nad zarządzaniem różnorodnością, nie tylko w swoich organizacjach, ale także w międzysektorowych partnerstwach, które budują, odpowiadając na współczesne wyzwania i problemy społeczne współczesnego świata.
 


9 listopada 2016 r. w OCH-Teatrze w Warszawie odbył się III Kongres Różnorodności „Nowa perspektywa przywództwa”. Nad wyzwaniami współczesnych liderów i kierunkami rozwoju organizacji zgodnie z ideą różnorodności debatowali przedstawiciele biznesu, organizacji społecznych i środowisk akademickich. 

Wydarzenie, które zgromadziło 260 uczestników (120 na miejscu i 140 poprzez narzędzie do videostreamingu), otworzył Markus Raunig, General Manager, Henkel Polska, wystąpieniem pt.: „Diversity-a key success factor for business?". Prelegent  podzielił się swoimi doświadczeniami w zarządzaniu organizacją i jej pracownikami, pracy w różnorodnych zespołach, na różnych stanowiskach i rynkach. "Różnorodność jest w dzisiejszych czasach czynnikiem decydującym o sukcesie w biznesie. Zarządzanie różnorodnością nie jest wyborem, tylko zobowiązaniem, które firmy muszą podjąć" - podkreślał ekspert firmy Henkel.

Podczas debaty „Lider – motorniczy czy hamulcowy oczekiwanej zmiany”, paneliści dyskutowali na temat wpływu różnorodności na postawy liderów w zmieniającym się środowisku oraz o tym,  jakie cechy przywódcze wpływają na rozwój różnorodnych zespołów. W dyskusji moderowanej przez Pawła Oksanowicza, dziennikarza radia Muzo.fm, udział wzięli: Jacek Santorski, psycholog biznesu, Values, Dorota Strosznajder,  pełnomocnik ds. odpowiedzialności społecznej w Henkel Polska, Łukasz Miszon, wiceprezes, Stowarzyszenie WIOSNA, Aleksandra Chudaś, mentoring & communication manager Social Wolves, Przemysław Radwan, prezes, Szkoła Liderów oraz Marta Zucker, autorka książek o globalnych sukcesach polskich start-upów.

Wydarzenie zamykał organizowany po raz pierwszy przegląd dobrych praktyk "Praktycy o Różnorodności". Uczestnicy poznali inspirujące przykłady rozwiązań, w których zarządzanie liderami i zarządzanie różnorodnością mają wspólny mianownik. Przed publicznością wystąpili przedstawiciele oraz przedstawicielki, 6 organizacji: Capgemini, Kids Code Fun, Orange Polska, SITECH Sp. z o.o., Skanska i Spółdzielnia Socjalna Dalba.

III Kongres Różnorodności dobiegł końca, ale troska o propagowanie różnorodności wciąż trwa. Na platformie be-navigator.pl. ruszył cykl „Potencjał różnorodności”, w którym będzie można znaleźć opracowania eksperckie na temat wdrażania polityki różnorodności, dobre praktyki zarządzania diveristy w organizacjach (w tym praktyki prezentowane w ramach pokazu „Praktycy o różnorodności”).